Άδικος και αντιαναπτυξιακός ο φόρος υπεραξίας

 

Άδικοι και αντιαναπτυξιακοί φόροι, που θα επιφέρουν μείωση των εσόδων του Δημοσίου και της απασχόλησης.

 

 

Διαβάζουμε στο σημερινό Τύπο ότι οι εκπρόσωποι συγκεκριμένου Συνδέσμου πρότειναν στη χθεσινή συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό την επιβολή φόρου υπεραξίας. Ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση και η κοινή γνώμη πρέπει να ενημερωθεί ότι οι μεριδιούχοι Αμοιβαίων Κεφαλαίων με έδρα το Λουξεμβούργο, επιπλέον των άλλων περιπτώσεων νόμιμης φοροαποφυγής, δεν θα πληρώσουν φόρο υπεραξίας καθώς και τον επιπλέον φόρο 10% επί των μερισμάτων, που όπως δημοσιεύεται στον Τύπο θα επιβληθεί. Αυτοί δε που δημιουργούν ΑΕΔΑΚ στο Λουξεμβούργο θα κερδίσουν πελατεία και χρήματα από την επιβολή τέτοιων φόρων στην Ελλάδα και θα είναι οι ουσιαστικά κερδισμένοι. Είναι γνωστό ότι τα κέρδη των ΑΕΔΑΚ βασίζονται κυρίως σε ποσοστό επί του ενεργητικού που διαχειρίζονται και που προφανώς θα αυξηθεί μετά την επιβολή των νέων φόρων.

Όπως όλοι θα συμφωνήσουν η επιβολή τέτοιων φόρων είναι προς ζημία της ελληνικής οικονομίας και όφελος της οικονομίας του Λουξεμβούργου που θα κερδίσει από τους ελάχιστους σε σύγκριση με τους ελληνικούς φόρους επί του ενεργητικού, από έσοδα θεματοφυλακής, από έσοδα επί εισπράξεων μερισμάτων, από ασφαλιστικές εισφορές περισσότερων εργαζομένων στο Λουξεμβούργο, από τα κέρδη των ΑΕΔΑΚ και Τραπεζών Λουξεμβούργου, κλπ.

Υπογραμμίζεται ότι πολλοί μεγάλοι Έλληνες Κεφαλαιούχοι, όπως έχει γραφεί στον Τύπο, είναι ιδιοκτήτες ΑΕΔΑΚ στο Λουξεμβούργο.

Ο φόρος υπεραξίας επιπλέον των βλαπτικών συνεπειών του για την Ελληνική Οικονομία είναι κοινωνικά άδικος. Θα πληρωθεί τελικά μόνο από τους μικρούς Έλληνες επενδυτές. Οι έχοντες μεγάλα χαρτοφυλάκια, ξένοι και Έλληνες κεφαλαιούχοι, είτε κάνοντας συναλλαγές σε ξένες πλατφόρμες που δεν θα φαίνονται, είτε μέσω Α/Κ Λουξεμβούργου είτε μέσω offshore εταιριών είτε άλλων σύγχρονων επενδυτικών σχημάτων που θα σχηματίζουν διότι τα κεφάλαια θα δικαιολογούν το σχετικό μικρό (ως προς τα κεφάλαια) κόστος αυτών των σχημάτων δεν θα πληρώσουν κανένα φόρο υπεραξίας ούτε τον φόρο 10% επί των μερισμάτων, εάν τελικά αποφασισθεί από την Κυβέρνηση.

Επιπλέον τονίζεται η πολύ μεγάλη διαφορά φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών, που θα επιβάλλονται στην Ελλάδα σε σχέση με τις ανταγωνιστικές πλέον γειτονικές χώρες – μέλη της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, κλπ)

Στο τέλος θα αποδειχθεί στη πράξη ότι, ενώ αυτοί οι φόροι στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, εάν παραμείνουν μόνιμα (όχι έκτακτα) για διάστημα μεγαλύτερο της διετίας, θα μειώσουν τα έσοδα του Δημοσίου, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008