Έλλειμμα διαφάνειας στα ελληνικά ομόλογα

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ,  28/11/2009

 

Για μία ακόμη φορά, η αξιοπιστία της Ελλάδας κατρακυλά και η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας αμφισβητείται. Είναι αναπόφευκτη αυτή η διαρκής ταλάντευση της χώρας από την άνοδο στην αναξιοπιστία και από την αισιοδοξία στην κρίση;

Η χώρα μας παρουσιάζει μεγάλα κρατικά ελλείμματα, η χρηματοδότηση των οποίων αντί να διοχετεύεται σε αναπτυξιακούς σκοπούς, αναλώνεται σε πληρωμή άμεσων αναγκών του Δημοσίου και σε καταναλωτικές δαπάνες του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

To έλλειμμα διαφάνειας αποκαλύφθηκε τώρα. Η πολιτική ηγεσία της απέκρυψε το καλοκαίρι του 2009 το μέγεθος του προβλήματος από όλους τους κοινωνικούς εταίρους: πολίτες, επενδυτές, επιχειρήσεις, διεθνείς εταίρους.

Έλλειμμα διαφάνειας υπάρχει και στην χρηματοδότηση αυτών των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η μη διαπραγμάτευση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δημιούργησε μία εσώκλειστη χονδρική αγορά καρτελικής μορφής όπου οι τιμές των ομολόγων αντί να ρυθμίζονται στη λιανική αγορά από τον τελικό καταναλωτή που είναι ο ¨Έλληνας επενδυτής και πολίτης, διαμορφώνονται μέσω ολίγων συμμετεχόντων. Εάν διετίθεντο απευθείας στον Έλληνα πολίτη, το Δημόσιο θα κέρδιζε από 2-3% ετησίως σήμερα, ενώ ο πολίτης θα ήταν ευχαριστημένος σε σχέση με τις σημερινές του αποδόσεις. Τα κλειστά επαγγέλματα, οι κλειστές αγορές δεν επιτρέπονται στις μέρες μας.

Μορφώματα τέτοιου είδους υπάρχουν μόνο σε αναπτυσσόμενες αγορές όπου δεν υπάρχει τελική ζήτηση (εξαθλιωμένος κοινωνικός ιστός) και όπου τα ελλείμματα της χώρας εξαρτώνται εν πολλοίς από την τιμή ενός προϊόντος.

Η διαιώνιση αυτού του αδιαφανούς συστήματος δεν θα αργήσει να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην χρηματοδότηση του κρατικού τομέα. Καταλήγουμε και πάλι στο ζητούμενο της εποχής: διαφάνεια, πολυεπίπεδη διάθεση των προϊόντων, ενημέρωση όλων των κοινωνικών εταίρων, άνοιγμα της αγοράς ομολόγων, διαφάνεια στη εταιρική διαχείριση της ΕΧΑΕ και του ΧΑ.

Λύσεις όμως υπάρχουν,όπως η έκδοση, δοκιμάστικα, μικρού μέρους του χρέους υπό μορφή «λαικών» εντόκων γραμματίων και «λαικών» ομολόγων του Δημοσίου και η πώληση τους απευθείας σε επενδυτές που θα διαπραγματεύονται με διαφάνεια στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι εκδόσεις αυτές δεν πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια.Θα πρέπει να είναι τριων μηνών, έξι μηνών, ενός έτος καθώς και δύο και πέντε ετών. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένη περιοδικότητα και να έχουν μικρή μονάδα διαπραγμάτευσης, π.χ. 10.000 ευρώ.