Αποκατάσταση φορολογικών αδικιών

Άρθρο κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. Συνεγγυητικού, Πιστοποιημένου Αναλυτή & Συμβούλου Διεθνών και Ελληνικών Αγορών που δημοσιεύθηκε στη Real News 5/2/2012.

 

 

 

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία αναφορικά με τις ελληνικά ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες με έδρα μια άλλη χώρα, η οποία τους παρέχει ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Για την Ελλάδα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς είναι ποσοστό φορολογίας κάτω από 60% του Ελληνικού ποσοστού. Οι κανονισμοί, που αναφέρονται στις «ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες» (CFC) επικεντρώνονται κυρίως στη φορολόγηση του εισοδήματος που κερδίζουν οι μη τοπικές εταιρίες, σαν να είχε διανεμηθεί στους τοπικούς μετόχους. Τέτοιοι νόμοι υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, πλην της χώρας μας. 

Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να θεσπίσει αντίστοιχους νόμους και κατά την προσωπική  μου άποψη θα πρόκειται για μία επανάσταση στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Η υιοθέτηση τέτοιων νόμων που προβλέπεται σύντομα θα συμβάλει στη δικαιότερη φορολόγηση των φυσικών προσώπων και συνεπώς στη μείωση της αποφυγής φορολογίας από τους λεγόμενους “έχοντες και κατέχοντες”.

Σήμερα, τα κέρδη μιας αλλοδαπής εταιρίας παραμένουν αφορολόγητα για τον Έλληνα μέτοχο, διότι ότι η αλλοδαπή εταιρία: (α) αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή νομική οντότητα, σύμφωνα με την νομοθεσία της δικαιοδοσίας της έδρας της (δηλαδή, δεν είναι μια διαφανής νομική οντότητα) και (β) δεν διανέμει μερίσματα ή δεν προβλέπει άλλες πληρωμές προς τον μέτοχο.

Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, τα αδιανέμητα κέρδη των αλλοδαπών εταιριών μπορεί να επανεπενδυθούν, πριν την επιβολή του φόρου από τις ελληνικές φορολογικές αρχές. Οι αλλαγές που θα γίνουν συνοψίζονται:

α) Στη φορολόγηση των off shore εταιρειών. Η χώρα μέχρι σήμερα αντιμετώπιζε ως μία ξεχωριστή οντότητα την off shore εταιρεία και δεν τη συσχέτιζε με τον ιδιοκτήτη (beneficial owner). Σύντομα αυτή η ρύθμιση στο φορολογικό σύστημά μας θα πάψει να ισχύει και τα κέρδη της off shore θα εκλαμβάνεται ότι πάνε στον ιδιοκτήτη τη στιγμή που δημιουργούνται. Θα ταυτίζεται λοιπόν το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης με την off shore εταιρεία. Δεν θα υπάρχει δηλαδή εταιρικό ντύσιμο.

β) Στη φορολόγηση εταιρειών με έδρα χώρα με ευνοϊκό καθεστώς φορολογίας. Η αλλαγή θα έχει να κάνει με τον έλεγχο αναφορικά με την πραγματικότητα της εταιρείας. Για εταιρείες που έχουν έδρα χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, η χώρα θα θεσπίσει νόμο, σύμφωνα με τον οποίο θα ελέγχεται η δραστηριότητα  της εταιρείας. Αυτό θα γίνεται προκειμένου να βεβαιώνεται αν υπάρχει όντως δραστηριότητα, αν δηλαδή υπάρχει πραγματικά η εταιρεία, αν υπάρχει διοίκηση στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο εισαγωγές και εξαγωγές προς και από την Ελλάδα θα ελέγχονται αν γίνονται μέσω πραγματικών εταιρειών και όχι μέσω εταιρειών χωρίς αντικείμενο που δημιουργήθηκαν για την αποφυγή φορολογίας.

 

blog: alexandrosmoraitakis.blogspot.com

email: am@nuntius.gr