Ασφαλείς οι τίτλοι των επενδυτών

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News, 6/12/2009

 

Αρκετοί επενδυτές, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης, καταλήφθηκαν από ανησυχία για την ασφάλεια των χρημάτων και των τίτλων τους, που έχουν προς φύλαξη σε τράπεζες ή/και χρηματιστηριακές εταιρίες.

 

Σε ότι αφορά την ασφάλεια των τίτλων, αξίζει να τονισθεί ότι στην Ελλάδα έχουμε το καλύτερο σύστημα εγγυήσεων για τη φύλαξή τους. Οι μετοχικοί τίτλοι δεν φυλάσσονται στις τράπεζες ή/και στις χρηματιστηριακές εταιρίες αλλά στο ΣΑΤ (Σύστημα Άυλων Τίτλων) της ΕΧΑΕ και μάλιστα στο όνομα και για λογαριασμό του τελικού επενδυτή. Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών ή/και το ΤΕΚΕ ασφαλίζουν τίτλους μέχρι 30.000€ σε περίπτωση χρεοκοπίας.

 

Επειδή όμως η εκκαθάριση και η φύλαξη τίτλων γίνεται στο ΣΑΤ (Σύστημα Αύλων Τίτλων) της ΕΧΑΕ στο όνομα και για λογαριασμό του τελικού επενδυτή   ακόμη και σε περίπτωση χρεοκοπίας οι μετοχές και τα ομόλογα που είναι στο ΣΑΤ στο όνομα και για λογαριασμού του επενδυτή θα μεταβιβασθούν εύκολα σε άλλο χειριστή. Οι χρηματιστηριακές εταιρίες είναι ΑΠΛΩΣ χειριστές του ΣΑΤ.

 

Πρόσθετα πρωτοποριακά συστήματα που έχει η ΕΧΑΕ είναι το AXIAWEB, όπου μέσω του INTERNET ο επενδυτής μπορεί να επιβεβαιώνει το χαρτοφυλάκιό του στο ΣΑΤ, αλλά και το νέο σύστημα που θα λειτουργήσει στις αρχές του 2010, με την υποστήριξη του ΣΜΕΧΑ, για την αξιόπιστη ενημέρωση απ’ ευθείας από το ΣΑΤ, μέσω SMS στο κινητό του επενδυτή για κάθε μεταβολή του χαρτοφυλακίου. Με τα SMS θα κατοχυρωθεί 100% η ασφάλεια του συστήματος και η άριστη εξυπηρέτηση του επενδυτή.

 

Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις μετρητών απευθείας προς τις τράπεζες ή/και μέσω τραπεζών στις χρηματιστηριακές εταιρίες, είτε πριν την αγορά μετοχών είτε μετά την πώλησή τους εγγυώνται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, μέχρι 100.000€ ανά καταθέτη ή/και επενδυτή, ανά τράπεζα.

 

Οι επενδύσεις σε ομόλογα είναι διαφορετική περίπτωση. Εάν βρίσκονται στο ΣΑΤ στο όνομα του τελικού επενδυτή ουδεμία ανησυχία υπάρχει. Εάν όμως τα ομόλογα βρίσκονται σε τράπεζα και εκτός ΣΑΤ τα ομόλογα αυτά καταχωρούνται στο σύστημα της ΤτΕ στο όνομά της συγκεκριμένης τράπεζας και όχι του επενδυτή σε ένα λογαριασμό κοινό (omnibus) της Τράπεζας για όλους τους επενδυτές. Τότε, η επίσημη συνολική εγγύηση τίτλων ανά επενδυτή ανεξαρτήτως ύψους ποσού είναι 30.000€.

 

Εάν η οργάνωση της τράπεζας δεν είναι η πρέπουσα τότε ο επενδυτής μπορεί ενδεχομένως να έχει πρόβλημα στην απίθανη περίπτωση χρεοκοπίας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο επενδυτής πρέπει να ζητά από την τράπεζα να επιβεβαιώσει γραπτά ότι οι τίτλοι του δεν θα δανείζονται σε τρίτους.