Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ: Άνισοι όροι συμμετοχής στο Συνεγγυητικό

Το σχέδιο απόφασης (όπως συνημμένα) που κοινοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών στο συνεγγυητικό αναφορικά με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συμμετοχών των ΑΕΠΕΥ στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο δημιουργεί άνισους όρους για την συμμετοχή τους στην αγορά, μέσω μιας εντελώς παράλογης κλίμακας, ή οποία ορίζει το ποσοστό επί των χαρτοφυλακίων των πελατών με το οποίο θα προσδιορίζεται η μερίδα που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη του ΣΜΕΧΑ.

 

 

Η κλίμακα αυτή είναι εντελώς παράλογη και απαράδεκτη γιατί ενώ για τις μικρότερες εταιρείες του κλάδου ορίζει ότι θα πρέπει η μερίδα τους στο συνεγγυητικό να προσδιορίζεται με ποσοστό 2,7% επί των χαρτοφυλακίων των πελατών τους οι εταιρείες με μεγαλύτερο ύψος χαρτοφυλακίων πελατών θα πρέπει να καταβάλουν αντίστοιχα μόνον 1%. Η απόφαση αυτή η οποία αποτελεί εισήγηση της σημερινής διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την προηγούμενη κυβέρνηση και την οποία σπεύδει η σημερινή κυβέρνηση να υπογράψει χωρίς να έχει προηγουμένως συζητήσει το θέμα με τους φορείς της αγοράς είναι κομμένη και ραμμένη, όπως είθισται άλλωστε, στα μέτρα των μεγάλων ελληνικών τραπεζών.

Επειδή το ποσό της μερίδας αυτής αφαιρείται εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια των ΑΕΠΕΥ κατά τον υπολογισμό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας η στρέβλωση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς όχι μόνο δημιουργεί άνισους όρους συμμετοχής στην αγορά, αλλά διαταράσσει έμμεσα, αλλά ουσιαστικά, τον τρόπο έλεγχου του κινδύνου για τις ΑΕΠΕΥ και τις τράπεζες όπως αυτός ενιαία εφαρμόζεται για όλες τις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου σε όλες της χώρες της Ε.Ε.

Ελληνική πατέντα σε όλο της το μεγαλείο!

Η κυβέρνηση οφείλει, την στιγμή μάλιστα που γίνεται τόσος λόγος για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, καθώς και την άρση των διοικητικών ρυθμίσεων που εμποδίζουν τον υγιή ανταγωνισμό με τεχνικά εμπόδια σε αντίθεση με τα αναγκαία μέτρα που λαμβάνονται σε συνεργασία με την ΕΕ και το ΔΝΤ για την έξοδο από την κρίση, να διασφαλίσει την ισοτιμία και την αξιοπιστία όλων των συμμετεχόντων στην αγορά των επενδυτικών υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις για τις μικρότερες σε μέγεθος και αξία χαρτοφυλακίων ΑΕΠΕΥ. Για τον υπολογισμό των εισφορών του κάθε μέλους του Συνεγγυητικού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ενιαία στάθμιση για όλους τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να υπάρχει αναλογική κατανομή των εισφορών του κάθε μέλους με τον αντίστοιχο αναλαμβανόμενο κίνδυνο.

Ο ΣΜΕΧΑ ζητά από την κυβέρνηση να μην υπογραφεί η εν λόγω απόφαση και να  πραγματοποιηθεί διαβούλευση για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση υπογραφής της εν λόγω απόφασης ο ΣΜΕΧΑ θα εξετάσει την περίπτωση να προσφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να ακυρώσει την εν λόγω απόφαση καθώς αυτή εκτός από παράλογη είναι και παράνομη και αντισυνταγματική.