Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 13/3/2012: Καταπολέμηση της διαφθοράς με υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων

Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε την υπόθεση εκβιασμού εποπτευόμενης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρείας από στέλεχος της το οποίο συνελήφθη από την ΕΛΑΣ.

 

 

 

Καταδικάζουμε τέτοιου είδους ενέργειες και πρακτικές οι οποίες αποτελούν άλλη μια παράμετρο της διαφθοράς στην χώρα μας. Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τέτοιων συμπεριφορών. Η εξάλειψη των γκρίζων περιοχών, η ύπαρξη καθαρών κανόνων καθώς και η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας.

 

Η παλαιότερη πρόταση του ΣΜΕΧΑ για δημιουργία αυτοτελούς υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (και για τις άλλες ανεξάρτητες αρχές) στα πρότυπα της αντίστοιχης υπηρεσίας της ΕΛΑΣ είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και πρέπει η κυβέρνηση να εξετάσει σοβαρά το θέμα και επιτέλους να το τολμήσει.