Δελτίο Τύπου NUNTIUS Χρημ/κή ΑΕΠΕΥ 27/10/2011

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

 

1.    Σημασία του «κουρέματος» κατά 50% για τις τιμές του ΧΑ και την Ελληνική Οικονομία

Τετάρτη 2/11/2011 (19:30-21:30)

Την παρουσίαση θα κάνει ο πρόεδρος της Nuntius, Αλέξανδρος Μωραϊτάκης.

 

Μεταξύ άλλων θα απαντηθούν με ειλικρίνεια από κοντά όλα τα σχετικά ερωτήματα των επενδυτών και καταθετών καθώς και τα εξής θέματα:

 1. Τι προβλέπεται να γίνει στην οικονομία και στο ΧΑ τους επομένους μήνες μετά το κούρεμα;
 2. Τί πρέπει να κάνουν οι επενδυτές στα διάφορα σενάρια;
 3. Ποιά είναι η συντηρητική και ποια η επιθετική επενδυτική στρατηγική;
 4. Πώς θα διαφυλάξετε τα περιουσιακά σας στοιχεία ή/και θα κερδίσετε από την κρίση;
 5. Τα ομόλογα (και οι άλλοι τίτλοι) που έχει αγοράσει ο επενδυτής είναι στο
  όνομα του επενδυτή ή της τράπεζας; Ποιοι οι κίνδυνοι για την περιουσία
  σε ομόλογα και τίτλους από χρεοκοπία χώρας ή/και της Τράπεζας;
 6. Υπάρχει πραγματική εγγύηση καταθέσεων και επενδύσεων από το ΤΕΚΕ και μέχρι ποιου ποσού;
 7. Τι είναι το ΤΧΣ; 
 8. Τι είναι το EFSF;
 9. Τι είναι το PSI;
 10. Τι θα συμβεί εάν πάμε στη νέα δραχμή.
 11. Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από καταθέσεις και επενδύσεις
  σε τράπεζες θεματοφυλακής Ελλάδας ή και ξένων χωρών.
 12. Πώς θα πάρετε φθηνό δανεισμό 2,5%-3% για τις επιχειρήσεις σας;
 13. Ποια η σημασία της νέας φορολογικής συμφωνίας Ελλάδας και Ελβετίας;

 

2.  Ομόλογα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος με την πιο αξιόπιστη και ασφαλή τραπεζική θεματοφυλακή (α) υπερ- εθνικά (β) διαφόρων χωρών και νομισμάτων, (γ) εταιρειών διαβάθμισης ΑΑΑ.

Δευτέρα 31/10/2011 (19:00 -21:00)

 

 • Έντοκα, μετατρέψιμα
 • Ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου
 • Ομόλογα σταθερού επιτοκίου
 • Ομόλογα μηδενικού επιτοκίου
 • Σχέση επιτοκίου και τιμής (κουπόνι)
 • Απόδοση μέχρι τη λήξη (YTM), διαβάθμιση ομολόγων (Rating)
 • Ρήτρα Ξένου Νομίσματος
 • Ανταλλαγή ομολόγων με σκοπό την καλύτερη απόδοση ή/και την καλύτερη αξιοπιστία
 • Κριτήρια Επιλογής. Τι σημασία έχουν για τα ομόλογα χωρών: α) Χρέος προς ΑΕΠ, β) παραγωγή πρώτων υλών, γ) ρυθμός ανάπτυξης, δ) Χαμηλά ή υψηλά επιτόκια
 • Πως θα λάβετε φθηνό δανεισμό 2,5%-3% για τις επιχειρήσεις σας.
 • Πως θα λάβετε δάνεια(επιχειρηματικά ή/και προσωπικά) με επιτόκιο 2,5% έχοντας εγγύηση ομόλογα που αποδίδουν πάνω από 4%
 • Ελληνική τραπεζική θεματοφυλακή έναντι ξένης

Εισηγητής: Αλέξανδρος Μωραϊτάκης

 

3. «1ο Ειδικό θέμα πετυχημένη τεχνικής ανάλυσης » από τον διάσημο Άγγλο Τ.Α. Howard Friend

την Πέμπτη 3/11/11 (19:00-20:00) μέσω webinar

 

(α) Ψευδές Σπάσιμο Αντίστασης (False Break of Resistance)-Ακάλυπτη Πώληση, Πώληση με STOP (Short, Sell Stop)

Όταν η αγορά κινείται ανοδικά, πάρα πολλοί από τους συμμετέχοντες ακολουθούν την τάση και αγοράζουν είτε όταν σχηματιστεί μια διόρθωση, είτε όταν σπάσει μια τεχνική αντίσταση.

Επίσης πάρα πολλοί από όσους είναι short(πωλημένοι) στην αγορά τοποθετούν τα Stop Loss πάνω από μια τεχνική αντίσταση.

Όταν όμως μια αντίσταση σπάσει και η κίνηση αυτή αποτύχει να συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση τότε έχουμε τον σχηματισμό ψευδούς σπασίματος αντίστασης (FBR).

 

(β) Ψευδές σπάσιμο Στήριξης (False Break of Support)-Αγορά, Αγορά STOP (Long, Buy Stop)

Αντίστροφα με τον σχηματισμό FBR ο σχηματισμός παγίδας FBS δημιουργείται όταν έχουμε αποτυχία μιας κίνησης να συνεχίσει προς την κατεύθυνση της καθοδικής τάσης (break out).
Όταν σπάει η στήριξη πολλοί εισέρχονται Short στην ισοτιμία, κατά την επαναφορά όμως της ισοτιμίας στο επίπεδο της αντίστασης καταλαβαίνουν ότι η κίνηση απέτυχε και κλείνουν μαζικά τις θέσεις τους, και η παγίδα έχει ολοκληρωθεί.
Η κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν κλείσει η παγίδα είναι το λεγόμενο Retracement (κίνηση επαναφοράς) και είναι συνήθως μια έντονη κίνηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

4. «2ο Ειδικό θέμα πετυχημένη τεχνικής ανάλυσης » από τον διάσημο Αγγλό Τ.Α. Howard Friend

την Tρίτη 8/11/11 (19:00-20:00) μέσω webinar

Ο σχηματισμός 2F

Ας θεωρήσουμε μια αγορά που έχει «δείξει» μια ξεκάθαρη τάση.

Σε όλες τις τάσεις έχουμε διορθώσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση στις οποίες πολύ συχνά έχουμε καλές ευκαιρίες για να εισέλθουμε στην αγορά.

Ο στόχος αυτού του σχηματισμού είναι να εντοπίσει αυτά τα σημεία.

 

5. Η Τεχνική ανάλυση ως μέσον πρόβλεψης χρηματιστηριακών τιμών(για αρχάριους)» την Δευτέρα 7/11/2011(19:00 – 21:00)

 

H τεχνική ανάλυση σας επιτρέπει να κάνετε προβλέψεις για την μελλοντική πορεία των μετοχών, παραγώγων και FOREX και να αυξήσετε την αποδοτικότητα των επενδύσεων σας, προσαρμόζοντας παράλληλα και τον κίνδυνο σας σε ανεκτά επίπεδα.
Αναλυτικότερα, θα παρουσιαστούν όλα τα βασικά εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης όπως οι γραμμές τάσης, οι κινούμενοι μέσοι όροι, τα bollinger bands,οι δείκτες RSI και ΜΑCD .
Για όλα τα παραπάνω θα παρουσιαστούν παραδείγματα για ελληνικές ή ξένες μετοχές καθώς και Forex και δείκτες με χρήση του Metastock.

6. Η ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΟΣ : από ποιους παράγοντες εξαρτώνται οι ισοτιμίες νομισμάτων και πως λειτουργεί.

Τετάρτη 16/11/2011 (7-9 μ.μ)

7. Πώς υπό τις παρούσες συνθήκες θα λάβετε φθηνό δανεισμό 2,5%-3% για τις επιχειρήσεις σας:

Δευτέρα 21/11 8-9μ.μ)

Για πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνείστε στο 210 3350542- 2103350546
κ. Γρηγοριάδου ή κ.Ρουχωτά ή δείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.nuntius.gr ή αποστείλετε email στο nunt12@otenet.gr