Δώστε κίνητρα ανάπτυξης

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στη Real News, 18/4/2010.

 

 

Χρειάζονται αποτελέσματα σε αριθμούς, για να υποχωρήσουν τα υψηλά επιτόκια δανεισμού. Πρέπει να προχωρήσουμε με πιο αποφασιστικές κινήσεις. Δεν φαίνονται επαρκή τα μέχρι τώρα μέτρα.

Πρέπει μέσα σε αυτές αλλαγές να ενταχθεί και μία ακόμη, που θα προσέξει ιδιαίτερα η διεθνής «αγορά», γιατί ξέρει όσα σήμερα γράφονται στη στήλη. Το νομοθετικό πλαίσιο που από το 2004 διέπει την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων πρέπει άμεσα να αλλάξει. Η αλλαγή θα συμβάλει στην πρόοδο όλης της χώρας και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη. Πρόκειται για μέτρο άμεσης απόδοσης στα έσοδα χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Θα εισρεύσουν στη χώρα κεφάλαια και θα ανοίξουν θέσεις εργασίας που σήμερα χάνονται λόγω των άσκοπων όρων που έχει θέσει η Ελληνική πολιτεία. Ουσιαστικά πρόκειται για περιορισμό του υγιούς ανταγωνισμού μέσω νόμων υπέρ των ισχυρών και σε βάρος της εθνικής οικονομίας. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος στα σκανδαλώδη «δώρα» που έγιναν στο παρελθόν που σκοπό είχαν να μειώσουν τον ανταγωνισμό προς όφελος των λίγων που διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια και «τρόπους επιρροής» στις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα επιβάλλει πολύ υψηλότερα όρια σε σχέση με αυτά που ορίζονται από την κοινοτική οδηγία και εφαρμόζονται από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μειώνοντας το ύψος των κεφαλαίων το πολύ στις 300.000 ευρώ, κεφάλαια που σήμερα κατευθύνονται σε χώρες που παρέχουν ήδη κίνητρα (Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κύπρος, κλπ) θα έρθουν στην Ελλάδα αυξάνοντας τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου και των ελληνικών τραπεζών βελτιώνοντας παράλληλα  τη ρευστότητα των εν Ελλάδι τραπεζών, διότι τίτλοι και χρήματα εναλλάσσονται. Πολλοί Έλληνες (μερικοί επώνυμοι συνομιλητές της Κυβέρνησης) δημιουργούν σήμερα Αμοιβαία Κεφάλαια στο Λουξεμβούργο. Η μυωπική προσπάθεια λίγων τραπεζιτών και των υπηρετών τους για περιορισμό του ανταγωνισμού βλάπτει όλους (και τους ιδίους).

Η δικαιολογία ότι πρέπει να λειτουργούν με υψηλά όρια κεφαλαίων λόγω του κινδύνου υπεξαίρεσης είναι αστεία. Οι ΑΕΔΑΚ ασκούν μόνο διαχείριση, ενώ τίτλοι και χρήματα κατατίθενται και ευρίσκονται πάντοτε υπό θεματοφύλακα τράπεζα και την αυστηρή εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της ΤτΕ. Είναι απορίας άξιον πως δεν έχει αλλάξει ακόμη ο νόμος Οκτωβρίου 2004, που παρά τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και τη λογική, για την δημιουργία ΑΕΔΑΚ απαιτεί κεφάλαια ύψους 9 εκατ. ευρώ, την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες απαιτούν μόλις 125 χιλιάδες ευρώ. Πρέπει να μπει τέλος στις χαριστικές ρυθμίσεις και στην υπηρέτηση συμφερόντων λίγων σε βάρος των πολλών. Ας ανοίξουμε τις αγορές προς όφελος όλης της οικονομίας.