Εναλλακτικές πηγές εσόδων

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στη Real News, 5/9/2010.

 

 

Η Κυβέρνηση αναζητά τρόπους για να καλύψει την «μαύρη τρύπα» των εσόδων. Έχει γίνει κατανοητό ότι η αύξηση των φόρων δεν φέρνει αναλογική αύξηση εσόδων. Θα έπρεπε όμως το οικονομικό επιτελείο να είχε αναζητήσει εναλλακτικές πηγές εσόδων νωρίτερα, γιατί η υστέρηση ήταν βέβαιη και είχε υποστηριχθεί και από τη συγκεκριμένη στήλη. Πρέπει τώρα να χαραχθεί μία νέα στρατηγική και να πεισθεί η Τρόικα πως πολλά από τα οποία ζητά φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα. Την επόμενη χρονιά μάλιστα η υστέρηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού το κράτος εκτιμά ότι θα έχει έσοδα από τον φόρο υπεραξίας και τον φόρο επί μερισμάτων. Τα αποτελέσματα εξαμήνου των εισηγμένων έδειξαν πως τα έσοδα που θα λάβει το κράτος θα είναι πολύ περιορισμένα λόγω των μεγάλων ζημιών των εταιρειών. Άρα μειωμένα θα είναι τα έσοδα από μερίσματα αφού οι εταιρείες δε θα έχουν κέρδη να μοιράσουν. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και με το φόρο υπεραξίας. Είναι ευκαιρία λοιπόν να γίνει μία καλύτερη εκτίμηση και να πεισθεί η Τρόικα για τις στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Για παράδειγμα ο φόρος μερισμάτων ύψους 40% στην πηγή είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Είναι ένα δώρο προς τα ξένα private banking και τις ελληνικές τράπεζες που έχουν θυγατρικές στο εξωτερικό (Λουξεμβούργο, Jersey, Guernsey). Περισσότερο αυτό ισχύει και στην περίπτωση επιβολής φόρου υπεραξίας επί ξένων μετοχών. Τα τμήματα private banking που εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή πίνουν στην υγειά της Κυβέρνησης στο πάρτι που έχουν στήσει. Τα ίδιο και οι ξένες πλατφόρμες. Για την Ελλάδα μπορεί να εφαρμοσθεί ο φόρος υπεραξίας -αρκεί να προσμετρώνται και οι ζημιές- εάν ο λογαριασμός τηρείται στο όνομα του τελικού επενδυτή. Για ξένους τίτλους όχι. Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι αν οι άνθρωποι που συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό, τον έχουν ενημερώσει για τα παραπάνω. Η απάντηση λογικά είναι αρνητική. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Είναι πάντως επιτακτική ανάγκη η Κυβέρνηση να καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα παίρνει από όλες τις πλευρές, ήτοι και α) από Τράπεζες και ΑΧΕΠΕΥ -εάν έχουν κέρδη- και β) από τα προϊόντα. Πρέπει να υπάρξει μία συνολική αναμόρφωση του φορολογικού. Να σταματήσει η διαφορετική μεταχείριση εταιρειών και φυσικών προσώπων, να σταθεροποιηθεί ο φορολογικός συντελεστής και να δοθούν κίνητρα προσέλκυσης κεφαλαίων, όπως μέσω δημιουργίας αμοιβαίων κεφαλαίων από ΑΕΔΑΚ με λογικά κεφάλαια. Μόνο με κατάλληλο και μόνιμο θεσμικό πλαίσιο έρχεται η πρόοδος.