Εννέα επισημάνσεις για καλύτερους όρους δανεισμού

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου του ΣΜΕΧΑ στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ στις 31/1/09

 

 

 

Για να μην υπάρχει σύγχυση ως προς τη διάθεση 5ετών ομολόγων σταθερού επιτοκίου με αφορολόγητη απόδοση 5,50 εφόσον διακρατηθούν, πρέπει να διευκρινισθούν:

  1. Δεν πρόκειται για νέα έκδοση ούτε για έκδοση των «λαϊκών» ομολόγων που είχαν διατεθεί απευθείας στην κοινωνία στο παρελθόν.
  2. Οι ΑΧΕΠΕΥ εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στο σύστημα διαπραγμάτευσης ομολόγων (ΗΔΑΤ) που είναι διαχειριστής της η ΤτΕ, ενώ θα έπρεπε να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Πρόσβαση στο σύστημα έχουν μόνο οι Τράπεζες.
  3. Η δευτερογενής αγορά είναι σε όλο τον κόσμο απαραίτητο συμπλήρωμα της πρωτογενούς. Μόνο η λειτουργία της πρωτογενούς χωρίς την δευτερογενή ομοιάζει με αγορά αυτοκινήτου χωρίς την εξυπηρέτηση των συνεργείων.
  4. Η απουσία της δυνατότητας πρόσβασης στην αγορά ομολόγων από τις ΑΧΕΠΕΥ περιορίζει τον υγιή ανταγωνισμό. Ζημιώνεται άμεσα το Δημόσιο με χειρότερους όρους δανεισμού και έμμεσα στο τέλος όλοι οι πολίτες, γιατί αυτοί θα πληρώσουν το αυξημένο κόστος και τους χειρότερους όρους.
  5. Οι Τράπεζες λόγω της μεγάλης μόχλευσης που ακόμη διατηρούν με δάνεια που έχουν πάρει, καθώς και βελτιωμένη αλλά ακόμη δυσμενή σχέση δανείων προς καταθέσεις, θεωρούν και λογικά, την έκδοση ομολόγων ανταγωνιστική των καταθέσεων. Χρειάζονται σοβαρά κίνητρα επαναπατρισμού καταθέσεων Ελλήνων που είναι στο εξωτερικό.
  6. Οι ΑΧΕΠΕΥ έχουν κάθε λόγο και άμεσο συμφέρον να προωθήσουν τα ομόλογα προς τους 1.400.000 επενδυτές – πελάτες τους, σε αντίθεση με τις Τράπεζες που θεωρούν την προώθηση αυτή ανταγωνιστική. Είναι απλή λογική.
  7. Τα ομόλογα του Δημοσίου πρέπει να επιβληθεί να καταχωρούνται στο ΣΑΤ και να διαπραγματεύονται σε μικρές μονάδες στο Χ.Α. με την γνωστή διαφάνεια του για μικρούς και μεγάλους επενδυτές.
  8. Το Χρηματιστήριο Αθηνών πρέπει άμεσα να ορίζει δυνατότητα δανεισμού ή εγγυήσεων για συναλλαγές τουλάχιστον το 95% της αξίας των ομολόγων του Δημοσίου, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
  9. Όταν γίνουν όλα τα ανωτέρω τότε οι όροι δανεισμού του Δημοσίου θα είναι ευνοϊκότεροι και τα οφέλη θα διαχυθούν σε όλη την κοινωνία.