Επαναπατρισμός κεφαλαίων: σωστή κίνηση, λάθος περιβάλλον

Αρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στο ΒΗΜΑ 8/9/2010.