Η ακτινογραφία της οικονομίας

Αρθρο του κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου της NUNTIUS ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ & Μέλους Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ στην εφημερίδα Real News στις 8/9/2013