Η βιομηχανία μεταναστεύει προς Ανατολάς

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News στις 8/2/2009

 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ οικονομία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε συνεχή μετασχηματισμό. Η δυτική κοινωνία, ύστερα από αγώνες πολλών ετών δημιούργησε ένα «σοσιαλιστικό» υπόβαθρο με κοινωνικές παροχές όπως ασφάλιση, περίθαλψη, εργασιακά δικαιώματα, συντάξεις, κ.τ.λ. – που περιορίζουν τις δυνατότητες να ανταγωνισθεί τις λοιπές αγορές της Άπω Ανατολής, όπου οι συνθήκες είναι διαφορετικές και το κόστος παραγωγής όμοιων προϊόντων πολύ χαμηλότερο. Οι ενδείξεις αποβιομηχανοποίησης της Δύσης πολλαπλασιάζονται. Έχει ήδη χαθεί ένα μεγάλο μέρος της μεταποιητικής βιομηχανίας και οτιδήποτε παραγωγικό είναι εντάσεως εργασίας.

 

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ δυναμικό του δυναμικό του δυτικού κόσμου δεν μπορεί να συνεχίσει να απασχολείται όπως μέχρι τώρα εφόσον η ανισότητα όρων εργασίας διατηρείται. Προφανώς δεν μπορεί να δεχθεί την προς τα κάτω εξίσωση για να μπορεί να ανταγωνισθεί επιτυχώς τους εργάτες των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια αγορά. Ορισμένοι θεωρητικοί είπαν ότι θα δημιουργήσουμε και θα πουλήσουμε υψηλή τεχνολογία για να διατηρήσουμε το ισοζύγιο. Όμως οι εκτός Δύσης δεν στερούνται επιστημόνων ούτε κατάλληλου πνευματικού επιπέδου και εκτός τούτου, υπάρχουν πολλοί τρόποι απόκτησης ή σύντομης αντιγραφής υψηλής τεχνολογίας. Η τηλεόραση με την εικόνα καθώς και η αμεσότητα των εντυπωσιακών πληροφοριών του διαδικτύου βοηθούν την άμεση μετάδοση του όποιου νέου γεγονότος και της οποίας νέας τεχνολογίας εφαρμογής – και μάλιστα ευκολότερα στους νέους.

 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ φάση δημιουργήθηκε στη Δύση καταναλωτική ευφορία, λόγω της προσφοράς πολύ φθηνών προϊόντων. Πολλοί επιχειρηματίες που είδαν ότι δεν μπορούν να ανταγωνισθούν βγήκαν από τα εθνικά τους σύνορα προς εξεύρεση λύσεων και εγκαταστάθηκαν εκ νέου σε περιοχές που το εργατικό δυναμικό τους επιτρέπει να παράγουν φθηνότερα προϊόντα, με αποτέλεσμα να διευρύνουν τις αγορές στις οποίες απευθύνονται, αυξάνοντας τον τζίρο και τα κέρδη τους. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι στην προηγούμενη έδρα της επιχείρησης έμειναν άνεργοι και επομένων φτωχότεροι. Πολύ φοβάμαι ότι εφόσον η ανισότητα κόστους παραμένει, η αποβιομηχανοποίηση της Δύσης θα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, με απρόβλεπτες κοινωνικές επιπτώσεις. Ελπίζω να βρεθούν πολιτικές λύσεις σύντομα, αλλιώς ας ελπίσουμε ότι οι εκτός Δύσης θα μπολιαστούν σύντομα με τον δυτικό τρόπο ζωής και τις επιπτώσεις του για να επέλθει κάποια ισορροπία.