Η πικρή αλήθεια για ΕΧΑΕ, κεφαλαιαγορά και οικονομία

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, 9/5/2011.