Η τρόικα και οι έλεγχοι

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στο ΒΗΜΑ, 24/7/2010.


 

Η  Ελληνική Κυβέρνηση έχει υπογράψει με την Τρόικα ένα δεσμευτικό έγγραφο (μνημόνιο) το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα όσα πρέπει να γίνουν. Σύμφωνα με το μνημόνιο κάθε 3μηνο γίνονται 2 έλεγχοι: (α) Των διαρθρωτικών αλλαγών που πρέπει να εφαρμόσει η κυβέρνηση και (β) της πορείας των αριθμητικών δεδομένων και κυρίως των εξόδων και εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Πρέπει η πρόοδος να είναι συνεχής προκειμένου να συνεχιστεί και η ροή κεφαλαίων προς τη χώρα μας. Επειδή δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα υπάρχει Ελληνική κυβέρνηση που θα τολμήσει να μην εφαρμόσει τις διαρθρωτικές αλλαγές, που έχει ήδη υπογράψει και ψηφίσει η Βουλή, πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Εάν συμβεί οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Θα βγούμε από το ευρώ, οι τράπεζες θα χρεοκοπήσουν, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα καταρρεύσει, οι καταθέσεις θα κινδυνεύσουν και θα υπάρχουν ολέθριες συνέπειες στην κανονική καταβολή μισθών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων.

Εάν οι αριθμοί εσόδων-εξόδων του Δημοσίου δεν είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα, τότε μετά το πέρας του 3μηνου (τέλη Σεπτεμβρίου), η κυβέρνηση θα αναγκασθεί να κάνει  επιπλέον νέες ρυθμίσεις. Η υποχρέωση αυτή πηγάζει από το μνημόνιο που αναφέρει ότι η κυβέρνηση θα επιβάλει κάθε αναγκαίο μέτρο που απαιτείται, για την τήρηση των στόχων του προγράμματος. Εναπόκειται στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης ποια μέτρα θα είναι αυτά.

Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που φέρνει ευνοϊκά δημοσιονομικά αποτελέσματα σε αριθμούς, που δεν θα συμμορφωθεί με νέα μέτρα και το νόμο που ψήφισε η Βουλή, ώστε να αποφευχθεί η χρεοκοπία των τραπεζών με ότι αυτό συνεπάγεται για τις καταθέσεις, καθώς και για την κανονική ροή των μισθών  και συντάξεων.

Αν και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα η φημολογία περί εξόδου από το ευρώ συνεχίζεται. Δεν υπάρχει νομικός μηχανισμός, ώστε να μας εκδιώξουν από το ευρώ. Εάν βγούμε προσωρινά, δεν θα μπορούμε να ξαναμπούμε διότι θα αδυνατούμε για πολλά χρόνια να πληρούμε τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Εάν υπάρξει αποτυχία και η χώρα αναγκασθεί να βγει από την ΟΝΕ, την ΕΕ και επανέλθουμε σε δραχμή θα σημάνει καταστροφή. Η νέα δραχμή θα υποχωρεί συνέχεια για να βρει με τα σκληρά νομίσματα ισορροπία. Το χρέος σε ευρώ και σε δολάρια θα διογκώνεται. Ο πληθωρισμός και τα επιτόκια θα φθάσουν στο 30%-40% . Επενδύσεις δεν θα γίνονται αφού οι επενδυτές δεν θα μπορούν να προσδιορίσουν την συναλλακτική ισοτιμία λήψης των οποίων κερδών της επένδυσης τους.