Ιστορία του Χρηματιστηρίου Γενικά – Χρονολόγιο

 • 1870-1876

  18ος αιώνας Πρωτογενές χρηματιστήριο Βιέννης

  Αγορά Ερμούπολης Σύρου

  1875 → Εγκαινιάζεται το Χρηματιστήριο Πειραιά – Ρολόι (ανενεργό)

  Το ιστορικό καφενείο «η Ωραία Ελλάς» (από το 1870 λειτουργεί ως Μετοχοπρατήριο και από το 1873 ως Χρηματιστήριο). Διαπραγμάτευση αρχικά ομολογιών εθνικών δανείων εν συνεχεία (1873) τραπεζών, ασφαλιστικών και μεταλλευτικών

  Λαυρεωτικό Ζήτημα

  1876 → Ίδρυση επίσημου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

 • 1877-1897

  Εκσυγχρονισμός κράτους – αύξηση συναλλαγών στο Χρηματιστήριο

  Κρίση του 1884 – Λαύριο

  Κρίση του 1893-1894 (Δυστυχώς επτωχεύσαμεν) Συναλλαγές υποτονικές Ολυμπιακοί αγώνες 1896 ελπίδα

  Ελληνοτουρικός Πόλεμος 1897

  Πρώτη Οργάνωση του χρηματιστηρίου (Διοικούσα Επιτροπή από τα μέλη – επόπτης διορισμένος από την Επιτροπή, Μέλη: κολλυβιστές/μεσίτες, αντικρυστές-έκτακτα μέλη χρηματιστηρίου)

  1877-1897

 • 1898-1923

  Περίοδος σηματοδοτούμενη από κρίσεις

  1912 → (λόγω Βαλκανικών πολέμων κλείσιμο χρηματιστηρίου από 17/9-14/11/12)

  1914 → (λόγω Α’ παγκοσμίου πολέμου)

  κρίση 1918 ( → φρενίτιδα –Κυβέρνηση διάταγμα για απαγόρευση προθεσμιακών, εκκαθάριση την επόμενη ημέρα μετρητοίς, περιορισμός ημερών συναλλαγών – ακολουθούμενη από ελεύθερη πτώση και αναστολή εργασιών ενός μηνός από 24/9/1918)

  Κρίση 1923 → (παιγνιομανία – πτώση τιμών συναλλάγματος και αξιών και αναστολή εργασιών για ένα μήνα από 21/6/1923)

 • 1924-1940

  Οικονομική άνθηση της πρώτης περιόδου του Μεσοπολέμου (1924-1928).

  Χρηματιστηριακή κρίση 1925-1926 λόγω κερδοσκοπικών παιχνιδιών – αδυναμία πληρωμής υποχρεώσεων τεσσάρων χρηματιστών, κερδοσκοπικό παιχνίδι σε δύο μετοχές (ΣΠΑΠ και εριουργία) το 1926

  Κρίση 1929-1931 ( το 1928 αναζωπυρώνεται η κερδοσκοπία με αποτέλεσμα αρκετοί χρηματιστές σε αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων – η πτώση του χρηματιστηρίου που επακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα την αυτοκτονία 2 χρηματιστών και την πτώχευση άλλων 2, απαγόρευση των επί προθεσμία συναλλαγών, αλληλέγγυο δάνειο του Συνδικάτου Τραπεζών σε 37 μέλη για ανακούφιση της αγοράς. Στις 19/9/31 κλείσιμο του χρηματιστηρίου επί 15 μήνες – δυσχέρειες στην εκκαθάριση και στα μέλη που ζητούσαν δάνεια για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών των οικογενειών τους και των οικογενειών των υπαλλήλων τους – νομοθετική ρύθμιση έσωσε την κατάσταση.

  Η κατάσταση σταθεροποιείται τα επόμενα χρόνια έως το ξέσπασμα του Β΄παγκοσμίου πολέμου ( Σεπτέμβριος 1939) όπου το χρηματιστήριο λειτούργησε κανονικά, ενισχύοντας τη φήμη και το ρόλο του. Στην είσοδο της Ελλάδος στον Πόλεμο, οι νεότεροι σε ηλικία χρηματιστές (Β. Κόλλιας και Δ. Δημητριάδης) και το μισό προσωπικό του στρατεύθηκαν. η αναστολή λειτουργίας του παρετάθη για αρκετό διάστημα – τέθηκαν όρια διακύμανσης των μετοχών για την επαναλειτουργία του.

  1924-1940

 • 1940-1953

  Κατά τη Γερμανική κατοχή στις περιόδους αναστολής λειτούργησε παραχρηματιστηριακή αγορά, ανεπίσημο άνοιγμα με μηδενικές συναλλαγές για συμμετοχή μόνο στο συσσίτιο του χρηματιστηρίου.

  Επίσημο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου 1942, μέτρα κατοχικής κυβέρνησης για τη διάσωση δραχμής.

  Υπερπληθωρισμός 1944 (τα τσουβάλια με τα εκατομμύρια στο κάρο για την εκκαθάριση)

  Μετά την απελευθέρωση επακολούθησε οικονομική κρίση, πληθωρισμός, μαύρη αγορά λίρας – Ιταλικές λίρες, χρυσοφιλία.

  Δημιουργία Κοινού Ταμείου Χρηματιστών, ενώ διαπραγματεύονται και αποδεικτικά συναλλάγματος .

  Επήλθε ονομαστικοποίηση των μετοχών

 • 1953-1974

  Ανασυγκρότηση οικονομίας – περίοδος ανάπτυξης

  1954 Νόμος Συνεγγυητικού, εθελουσία έξοδος χρηματιστών και αντικρυστών

  Μαρασμός του Χρηματιστήριου κατά τη διετία 1955-1956. Για την προσέλκυση των μικρών αποταμιευτών δημιουργήθηκαν ιδιότυπα χρηματιστηριακά πράγματα που ονομάζονταν «Συνδυασμοί Αξιών». Καταρτίσθηκαν δύο τέτοιες δέσμες που ονομάστηκαν ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Παρότι δεν επέτυχαν τον σκοπό τους δηλαδή την προσέλκυση των μικρών αποταμιευτών, οι Επιλογές μπορούν να θεωρηθούν πρόδρομοι των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

  Από το 1957 θεσμική αναδιοργάνωση χρηματιστηρίου και κεφαλαιαγοράς και ρύθμιση προπολεμικών δανείων που οδηγεί σε αύξηση τιμών και αξίας συναλλαγών έως το 1966. Στροφή των συναλλαγών σε ομόλογα και μετοχές αντί σε συνάλλαγμα και χρυσό.

  1964 → Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου

  Το 1967 ο Α.Ν. 148 έβαλε τα θεμέλια για προέλκυση εταιριών για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο και τα θεμέλια για ίδρυση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Άνοδος του Χρηματιστηρίου – φρενίτιδα για απόκτηση μετοχών από κάθε κατηγορίας αποταμιευτές.

  1973 → Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση παρέσυρε σε χρεωκοπία ένα μέρος από τις εισηγμένες εταιρίες.

  1953-1974

 • 1974-1988

  1974 → ανοδικές τάσεις / Κυπριακή κρίση έντονες πτωτικές τάσεις – διακοπή λειτουργίας Χρηματιστήριου (20/7/1974-4/9/1974)

  1979 → είσοδος στην ΕΟΚ, δεύτερη πετρελαϊκή κρίση / πτώση τιμών – μείωση ενδιαφέροντος για την χρηματιστηριακή αγορά

  1987 → κερδοσκοπική έξαρση

  1988 → Νόμος 1806 που επέφερε ουσιαστικές μεταβολές στη νομοθεσία χρηματιστηρίου. Η Διοίκηση του Χρηματιστηρίου περνά από τους Χρηματιστές σε διορισμένο από τον Υπουργό Πρόεδρο. Καθιερώνεται ο θεσμός της Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας και το Αποθετήριο Τίτλων.

 • 1990- σήμερα

  1990 → Χρηματιστηριακή έκρηξη

  1990-1992 → Πτώση και στασιμότητα Χρηματιστηρίου

  Το Χρηματιστήριο μετασχηματίζεται σε μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

  Αύξηση χρηματιστηριακών εταιριών, λειτούργησε η Παράλληλη αγορά, εγκαταστάθηκε το ΑΣΗΣ, αναπτύχθηκε ο τομέας επενδυτικής ενημέρωσης, τμήματα ανάλυσης των ΑΧΕ

  1992 → Συνθήκη Μάαστριχτ,

  Αυξητική τάση του όγκου συναλλαγών, αύξηση θεσμικών επενδυτών

  1996 → ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 2396/96

  Σκάνδαλο ΔΕΛΤΑ. Ίδρυση Επικουρικού Ταμείου

  1997 → αναβάθμιση λειτουργίας του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου

  1997-1999 → εκσυγχρονισμός του Χρηματιστηρίου, μαζική προσέλευση επενδυτικού κοινού

  2001 → η αγορά του χρηματιστηρίου αναβαθμίζεται από αναπτυσσόμενη σε αναπτυγμένη και ώριμη αγορά.

  2003 → Πλήρης ιδιωτικοποίηση

  2007 → Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID)

  Μέλλον: Ευρωπαϊκός προσανατολισμός, χρηματοοικονομικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

  1990- σήμερα