Ιστορική ευκαιρία για αλλαγές

Άρθρο κ. Guiseppe Giano, Προέδρου του Δ.Σ. της EUROXX Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, στις 13/3/2010.