Μέτρα μακριά από την πράξη, υπέρ ξένων συμφερόντων

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην ΑΞΙΑ, 11/9/2010.