Μείωση του κόστους δανεισμού με τέσσερις κινήσεις

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ, που δημοσιεύθηκε στην Real News, 1/2/2009

 

 Οι όροι δανεισμού του Δημοσίου δεν είναι οι ευνοϊκότεροι διότι:

 

  • Τα ομόλογα στην πρωτογενή αγορά δεν διατίθενται απ’ ευθείας στο ευρύ αποταμιευτικό κοινό (σε μικρές υποδιαιρέσεις) αλλά μέσω διεθνών και ελληνικών τραπεζών που πουλούν στη συνέχεια σε πελάτες τους.
  • Η σημερινή ανάγκη για ρευστότητα των τραπεζών, τις ωθεί να πουλήσουν οπωσδήποτε τα ομόλογα που αγοράζουν πιέζοντας τις τιμές προς τα κάτω που έτσι ανεβάζουν τις αποδόσεις των ομολόγων στην δευτερογενή αγορά και επηρεάζουν τους όρους της νέας έκδοσης. Οι Τράπεζες θεωρούν και λογικά, την έκδοση ομολόγων ανταγωνιστική με τις καταθέσεις.
  • Οι ΑΧΕΠΕΥ χωρίς σύγκρουση συμφερόντων μπορούν να προωθήσουν καλύτερα για το Δημόσιο τα ομόλογα προς τους 1.400.000 επενδυτές ήδη πελάτες τους και άλλους δυνητικούς.
  • Οι ΑΧΕΠΕΥ εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση, όπως οι Τράπεζες, στο σύστημα διαπραγμάτευσης ομολόγων (ΗΔΑΤ) που ο Επόπτης είναι και Διαχειριστής της .
  • Η δευτερογενής αγορά είναι σε όλο τον κόσμο αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της πρωτογενούς. Μόνο η λειτουργία της πρωτογενούς χωρίς την δευτερογενή ομοιάζει με αγορά αυτοκινήτου χωρίς την εξυπηρέτηση των συνεργείων.
  • Ζημιώνεται άμεσα το Δημόσιο με χειρότερους όρους δανεισμού και όλοι οι πολίτες, γιατί αυτοί θα πληρώσουν το αυξημένο κόστος και τους χειρότερους όρους.

 

Βάσει όλων των πιο πάνω λόγων απαιτείται άμεσα να αποφασίσει ο ικανότατος και στη σφαιρική αντιμετώπιση των θεμάτων Υπουργός κ. Παπαθανασίου υπέρ του Δημοσίου, αφού διαβουλευτεί με όσους έχουν τεχνογνωσία χωρίς σύγκρουση συμφερόντων λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες για ρευστότητα των Τραπεζών:

 

  1. Το Δημόσιο να εκδώσει (έστω δοκιμαστικά) ομόλογα που να πωληθούν πρωτογενώς (εξολοκλήρου ή κατά το ένα μέρος τους) μέσω ΑΧΕΠΕΥ ή απευθείας (χωρίς ενδιάμεσους) στο ευρύ επενδυτικό κοινό για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του.
  2. κάθε ελάχιστη υποδιαίρεση διαπραγμάτευσης να μην ξεπεράσει τα 1.000-10.000 ευρώ.
  3. τα ομόλογα να διαπραγματεύονται με διαφάνεια από Τράπεζες και ΑΧΕΠΕΥ που έχουν άδεια από τον νόμο 3606/07, να καταχωρούνται πάντοτε στο ΣΑΤ στο όνομα του επενδυτή και να αποτελούν αξιόπιστη εγγύηση προς τρίτους, για δάνεια, margin κλπ.
  4. να υιοθετηθούν σοβαρά κίνητρα επαναπατρισμού καταθέσεων και επενδύσεων Ελλήνων στο εξωτερικό για αγορά κρατικών ομολόγων δεδομένου ότι 200-250 δις λιμνάζουν σε καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό, που είναι τώρα, πολύ περισσότερο απαραίτητα για την σωτηρία της Οικονομίας μας..