Μονόδρομος η ανάπτυξη

Αρθρο του κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Μέλους Δ.Σ. ΣΜΕΧΑ και Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ στην εφημερίδα REAL NEWS στις 12/5/2013