Νάρκη για την ανάπτυξη το ασφαλιστικό

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News, 12/4/2009

 

 

Oι τεράστιες εισφορές που επιβαρύνουν τη μισθωτή εργασία στην Ελλάδα αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις, όταν σχεδιάζουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και οι εργαζόμενοι, κάθε φορά που βλέπουν ένα τεράστιο άνοιγμα ανάμεσα στις μεικτές αποδοχές τους και στα χρήματα που τελικά λαμβάνουν κάθε μήνα.

Mετά την ενιαία πλατφόρμα των Χρηματιστηρίων Αθήνας και Λευκωσίας εκτός των άλλων φορολογικών (υποτριπλασίων) και κεφαλαιακών λόγων (υποπενταπλασίων), το ζήτημα των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών τέθηκε με επιτακτικό τρόπο. Στην Κύπρο, οι ασφαλιστικές κρατήσεις των εργαζομένων αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 6,30% των αποδοχών και άλλες τόσες  (6,30%) των εργοδοτών, ενώ στη χώρα μας είναι τετραπλάσιες, φθάνοντας των εργαζομένων το 16% και των εργοδοτών 28%. Ένας εργαζόμενος με μικτές αποδοχές 5.300€ μηνιαίως στην Ελλάδα στοιχίζει ετησίως συνολικά στην επιχείρηση 95.000€ περίπου ενώ ο ίδιος εισπράττει καθαρά μετά την αφαίρεση εισφορών και φόρων μόνο 32.000€ δηλαδή το 1/3!!! Με δεδομένη τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών στην Αθήνα μέσω Κύπρου, σε ενιαία χρηματιστηριακή πλατφόρμα, αρκετοί για λόγους ισότιμου ανταγωνισμού, α) κεφαλαιακών απαιτήσεων, β) φορολογίας, γ) ασφαλιστικών επιβαρύνσεων κλπ., θα έμπαιναν στον πειρασμό να εξετάσουν τη μεταφορά της έδρας των εταιρειών τους στην Κύπρο!

Μια ιδέα είναι να επανεξετασθεί το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς μιας μεγάλης μερίδας απασχολούμενων, όπως συμβαίνει και με τους ασφαλειομεσίτες, όπως έχει προτείνει και η Επιτροπή Κουκιάδη. Πρόκειται για πρόσωπα που δραστηριοποιούνται γενικά με τις πωλήσεις και ιδιαίτερα με τις πωλήσεις επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίοι προτιμούν  να πληρώνουν οι ίδιοι τις εισφορές τους στον ΟΑΕ (πρώην ΤΕΒΕ) και να αμείβονται βάσει της απόδοσής τους.

Με αυτό τον τρόπο χωρίς τις κρατικές επιδοτήσεις θα δώσουμε ουσιαστικές ευκαιρίες στους νέους μας. Θα τους προσφερθεί δωρεάν μεταξύ άλλων: α) εκπαίδευση υψηλής πρακτικής τεχνογνωσίας που δεν βρίσκουν στα Πανεπιστήμια,  β) διοικητική και τεχνική υποστήριξη, γ) το αναγνωρίσιμο όνομα της εταιρίας, δ) ο χώρος, ε) τα έξοδα γραφείου, τηλεφώνου, κ.τ.λ. χαρακτηριστικά που άλλοι ανεξάρτητοι επαγγελματίες πληρώνουν  από την τσέπη τους αδρά για αυτό το «franchise», συν τα έξοδα. Όσοι είναι ικανοί και δέχονται να αμείβονται επί του αποτελέσματος, θα έχουν μια εξαιρετική εξέλιξη, που θα αμείβεται επιχειρηματικά. Σήμερα η ευκαιρία της ουσιαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης της απασχόλησης και των εξαιρετικών προοπτικών χάνεται. Όλοι ζημιώνονται και περισσότερο η εθνική μας οικονομία.