Οι Έλληνες χρηματιστές να γίνουν και σύμβουλοι

Συνέντευξη Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ στην εφημερίδα Το ΒΗΜΑ, 28/7/2010.