Οι εκλογές, η οικονομία και η διαπλοκή με το σύστημα

Άρθρο του Προέδρου του ΣΜΕΧΑ, κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη στην εφημερίδα ΑΞΙΑ στις 19/9/2009