Οι ευθύνες των κεντρικών τραπεζών

Αρθρο του κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Μέλους Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ & Προέδρου της NUNTIUS ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΑΕΠΕΥ στην εφημερίδα REAL NEWS στις 31/3/2013