Οι υπεύθυνοι γίνονται ανεύθυνοι

Αρθρο του κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Μέλους Δ.Σ. ΣΜΕΧΑ & Προέδρου της NUNTIUS ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΑΕΠΕΥ στην Real News στις 14/4/2013