Οι υπουργοί να στηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που αναδημοσιεύθηκε στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, 22/4/2011.