Ο κ. Λέων Δεπόλας Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας

Χθες, 2 Φεβρουαρίου 2011 συνεδρίασαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΜΕΧΑ Δεπόλας Λέων, Πορταλάκης Ζαχαρίας, Σταματόπουλος Τάσος, Χαδέλλης Ηλίας, Χαλκιάδης Αθανάσιος που εξελέγησαν στην Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΧΑ την 26/01/2011, με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου. Τα μέλη πρότειναν για τη θέση του Προέδρου τον κ. Ηλία Χαδέλλη, Επίτιμο Πρόεδρο του ΣΜΕΧΑ, ο οποίος αφού ευχαρίστησε θερμώς τα μέλη παρακάλεσε για την μη εκλογή του για προσωπικούς λόγους και πρότεινε για τη θέση του Προέδρου τον κ. Λέοντα Δεπόλα. Ακολούθως τα μέλη ομόφωνα εξέλεξαν τον κ. Λέοντα Δεπόλα ως Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΜΕΧΑ.