Ο ΣΜΕΧΑ στη δημόσια διαβούλευση

 

Θέλουμε να πληροφορήσουμε το Υπουργείο Οικονομικών και την Κυβέρνηση ότι οι λογαριασμοί ιδιωτών Ελλήνων επενδυτών που εξυπηρετούνται από τα μέλη του ΣΜΕΧΑ ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο, τα ίδια κεφάλαια των εταιριών που είναι μέλη του ΣΜΕΧΑ ανέρχονται σε περίπου 350 εκατ. Ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι στις εταιρίες-μέλη του ΣΜΕΧΑ σε 2.000.

 

 Λόγω του γεγονότος ότι η πλειοψηφία του όγκου των συναλλαγών του Χ.Α. διενεργείται από τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες του εξωτερικού κυρίως μέσω των θυγατρικών εταιριών των μεγάλων ελληνικών τραπεζών, τα μέλη του ΣΜΕΧΑ δεν έχουν την πλειοψηφία των μεριδίων του τζίρου.

Παρόλα αυτά όμως, ο ΣΜΕΧΑ εκπροσωπεί ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, έχει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία, καθότι τα μέλη του είναι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο επί δεκαετίες, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση χιλιάδων πελατών τους.

Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μπορεί ο ΣΜΕΧΑ, τα μέλη του και οι πλέον του ενός εκατ. Έλληνες επενδυτές που διατηρούν λογαριασμούς στα μέλη του ΣΜΕΧΑ, να αγνοούνται και να μην συμμετέχουν στην διαβούλευση σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα που επηρεάζουν την χρηματιστηριακή αγορά και τους επενδυτές πελάτες τους.