Παιχνίδι φόβου και ελπίδας για θαρραλέους επενδυτές

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News, 21/6//2009

 

 

Το χρήμα έχει επονομασθεί το «ύψιστο» εμπόρευμα. Η αξία του χρήματος εκφράζει την αξία όλων των εμπορευμάτων, και η αξία ενός νομίσματος σε σχέση με ένα άλλο καθορίζει την τιμή των προϊόντων που ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών αυτών που εκδίδουν τα σχετικά νομίσματα. Φυσικά, ο χρυσός είναι μια από τις παλαιότερες μορφές χρήματος.

 Σχεδόν καθημερινά, όλοι ακούμε για τις αυξομειώσεις της τιμή του Δολαρίου, του Ευρώ, του χρυσού καθώς και των επιτοκίων. Ήταν λοιπόν αναπόφευκτη η δημιουργία αγορών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε αυτά τα «Εμπορεύματα», μέρος των Χρηματιστηρίων Παραγώγων.

Σκεφτείτε την δυνατότητα κέρδους που οι αγορές αυτές προσφέρουν εξετάζοντας τα ακόλουθα τρία παραδείγματα: Κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου του  2009, το συμβόλαιο Μαρτίου στον χρυσό ανέβηκε από $880 σε $930 η ουγγιά. Η αξία αυτής της κίνησης σε δολάρια ανέρχεται περίπου σε $25000 το συμβόλαιο, δηλαδή απόδοση 166% επειδή το απαιτούμενο εγγυητικό περιθώριο ήταν $15000 ανά συμβόλαιο. Στο ίδιο χρονικό διάστημα το μελλοντικό συμβόλαιο του Ιανουαρίου στο EURO κινήθηκε από $1.2550 σε $1.3050. το κέρδος από αυτή τη κίνηση ανήλθε σε $5000 ανά συμβόλαιο με εγγυητικό περιθώριο $1000 το συμβόλαιο, δηλαδή απόδοση σε ποσοστό 500%.

Οι αγοραπωλησίες στα συμβόλαια νομισμάτων, μετάλλων κλπ. χαρακτηρίζονται τόσο από γρήγορες μεταβολές εντος της ημέρας όσο και από την υπακοή σε μακροπρόθεσμες κατευθύνσεις (trend). Ο συνδυασμός των αποτόμων βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων με την σταθερότητα μακροπρόθεσμων κατευθύνσεων προσφέρει δυνατότητες και ευκαιρίες για επικερδείς πράξεις τόσο σ’ αυτούς που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτές βραχυπρόθεσμες κινήσεις όσο και σε αυτούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν μακροπρόθεσμες τάσεις.

Οι αγορές έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ατόμων που έχουν τη διάθεση να αναλάβουν κινδύνους και που ποτέ στο παρελθόν δεν συμμετείχαν στις αγοραπωλησίες συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης.

 Ο μεγάλος κίνδυνος, που είναι ταυτόχρονα ευκαιρία, έγκειται στη μεγάλη μόχλευση. Τα νομίσματα έχουν το πλεονέκτημα ότι οι επενδυτές είναι ήδη εξοικειωμένοι με τις διακυμάνσεις και αλληλεπιδράσεις αυτών των αγορών. Όπως και στα άλλα συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, ο βασικός οικονομικός λόγος ύπαρξης τους είναι η ανάγκη των πωλητών (παραγωγών) και των αγοραστών (χρηστών) εμπορευμάτων να μειώσουν τον κίνδυνο «ανεβοκατεβασμάτων» των τιμών (hedging). Οι θαρραλέοι επενδυτές που έχουν την διάθεση να αναλάβουν κινδύνους (speculators) υπεισέρχονται σ’αυτές τις αγορές και αναλαμβάνουν τον κίνδυνο με την ελπίδα να πάρουν κέρδη που οι hedgers δέχονται να χάσουν στην προσπάθεια τους να εξασφαλιστούν και να μειώσουν τους κινδύνους.