Περιορίζουν τους κινδύνους

Αρθρο του κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου της NUNTIUS ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΑΕΠΕΥ και Μέλους Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ στην εφημερίδα REAL NEWS στις 21/7/2013