Προτεραιότητες και δημοσιονομική πραγματικότητα

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News, 3/1/2010

 

 H προτεραιότητα του 2010 θα πρέπει να δοθεί στον περιορισμό των δαπανών. Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα κατά την περίοδο 2006-2009 υπήρξε ένας εκτροχιασμός των δημοσίων δαπανών κατά 20% , κάτι για το οποίο πρέπει να δοθούν εξηγήσεις.

 

Μια αναπροσαρμογή των πρωτογενών δαπανών του 2010 στα επίπεδα τουλάχιστον του 2008 θα εξοικονομήσει €5,5 δις ή το 2,2% του ΑΕΠ και θα ικανοποιήσει τις αγορές. Επιπροσθέτως θα πρέπει να αναζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους θα μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η έκδοση λαϊκών ομολόγων με διαφανή δευτερογενή διαπραγμάτευση στο ΧΑ και υποδιαιρέσεις της τάξης των €10.000 θα επιτρέψει στην κυβέρνηση και τον Κο Παπακωνσταντίνου, την χρηματοδότηση τουλάχιστον τμήματος του δημόσιου χρέους με χαμηλότερο κόστος δανεισμού (2-3% ετησίως). Η εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου ώστε να εξευρεθούν πόροι θα πρέπει να το επόμενο στάδιο. Η Κυβέρνηση πρέπει επίσης να επικεντρωθεί και στην βέλτιστη διαχείριση των ΔΕΚΟ και ιδιαίτερα της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί η στρατηγική του “Sale & Lease Back” των ακινήτων.

 

Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, τολμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από την Κα Κατσέλη με κατεύθυνση την άμεση μεγιστοποίηση της απόδοσης στις ιδιωτικές επενδύσεις. Έμφαση πρέπει να δοθεί στο θέμα της μηχανοργάνωσης, στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, την μείωση της γραφειοκρατίας και την προώθηση του σεβασμού στην εταιρική διακυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός, Κος Παπανδρέου, και οι αρμόδιοι υπουργοί θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα στην ανάπτυξη τομέων, οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν μέσω μιας απλής διαμόρφωσης του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου χωρίς την απαίτηση πόρων, όπως οι πολιτικές προώθησης της Ελλάδας σε διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο. Κατάλληλες πολιτικές πρέπει να ενισχύσουν τους τομείς εκπαίδευσης και τουρισμού. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την δημιουργία μαρίνων με πολυετή παραχώρηση σε ιδιώτες ώστε να προσελκύεται τουρισμός υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Επειδή το πρόβλημα της χώρας είναι οικονομικό και πολιτικό, πρέπει να παρθούν και μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς και να προωθηθεί πειστική επικοινωνιακή πολιτική προς τους κοινωνικούς εταίρους για την δημοσιονομική πραγματικότητα. Εάν απαιτηθεί ας μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών σε 200 όπως επιτρέπει το Σύνταγμα.