Στήριξη στα μικρομεσαία καταστήματα της Αθήνας

Το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ καλεί όλα τα μέλη του Συνδέσμου, τους υπαλλήλους τους και όλους τους επενδυτές πελάτες τους να ενισχύσουν την αγορά των Αθηνών που έχει πληγεί από τα τελευταία γεγονότα, προτιμώντας να αγοράζουν καθ’ ολοκληρίαν ή μερικώς από τα καταστήματα του κέντρου των Αθηνών.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008