Συνεχίζεται η μεροληπτική και αδιαφανής διαδικασία ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών

 

Συνεχίζεται η μεροληπτική και αδιαφανής διαδικασία ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών χωρίς διαγωνισμό και κριτήρια, η οποία αποβαίνει σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Συγκεκριμένα:

  1. Ανετέθησαν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ΕΥΑΘ στις Τράπεζες Εθνική και HSBC χωρίς εκ των προτέρων διαγωνισμό, χωρίς να προσκληθούν όλοι όσοι ενδεχομένως να προσέφεραν καλύτερους όρους υπέρ του Δημοσίου.

 

 

  1. Τέτοιες εταιρίες που δεν προσκλήθησαν είναι οι ιδιωτικές ΑΧΕΠΕΥ που:

α. Έχουν την τεχνογνωσία,

β. κάποιες από αυτές έχουν μεγαλύτερο τζίρο σε Έλληνες και ξένους επενδυτές,

γ. είναι αμιγώς Ελληνικών συμφερόντων ενισχύοντας την εγχώρια Κεφαλαιαγορά και συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Ελλάδας σε Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο.