Μέλη Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) αιρετά μέλη, δηλαδή: από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο – Αναπληρωτή του Προέδρου, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρείς Συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικοί Διευθυντές των τακτικών μελών του Συνδέσμου, που δεσμεύουν με την υπογραφή τους τις εταιρίες, διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν γνωστοποιήσει έγγραφα, στο Σύνδεσμο, τρείς ημέρες πριν από τη Συνέλευση, την υποψηφιότητά τους. Είναι δυνατόν η Συνέλευση να δεχθεί υποψηφιότητα που υποβάλλεται σε εκείνη την ίδια ημέρα.

Το Δ.Σ. στις εκλογές

Για να εκλεγεί κανείς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, πρέπει το νομικό πρόσωπο-μέλος, του οποίου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ή Γενικός Διευθυντής και το δεσμεύει με την υπογραφή του, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. Α1, να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο Σύνδεσμο.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση. Εκλέγονται οι κατά σειρά επτά (7) πρώτοι που πλειοψήφισαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για την έβδομη θέση. Οι λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Σπύρος Κυρίτσης είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Wales, Cardiff Business School. Στο χώρο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εργάζεται από το 1997.

Στο διάστημα 1997- 2006 κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είτε ως δ/ντης Συναλλαγών, είτε ως δ/ντης Εισηγμένων Εταιριών.

Την περίοδο 2006 – 2013 εργάσθηκε ως διευθυντικό στέλεχος στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Οι τομείς των αρμοδιοτήτων του ήταν η ανάπτυξη των επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες του δικτύου στις χώρες που η τράπεζα είχε παρουσία και η ανάπτυξη της υπηρεσίας personal banking στο δίκτυο της τράπεζας στην Ελλάδα.

Από το 2014 μέχρι και σήμερα απασχολείται στον συμβουλευτικό κλάδο, στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Παράλληλα, συμμετέχει με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο ΔΣ της Ελληνοαμερικανικής ΑΕΠΕΥ. Εκτός της προαναφερόμενης επαγγελματικής ενασχόλησης, ο κ. Κυρίτσης διαθέτει και πλούσια θεσμική εμπειρία, εκλεγμένος για τέταρτη θητεία ως Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ και Αντιπρόεδρος από το 2016 στο Συνεγγυητικό Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

O κ. Νικόλαος Χρυσοχοΐδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Χρηματοοικονομικά (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Rochester.

Κατέχει τις Πιστοποιήσεις της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς (Πιστοποιημένος Αναλυτής, Διαχειριστής και Σύμβουλος), είναι Πιστοποιημένος Ειδικός Διαπραγματευτής για την Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και διαθέτει τις πιστοποιήσεις Series 7- Διαπραγματευτής στην αγορά μετοχών των Η.Π.Α. και Securities Representative Certificate και Derivatives Representative Certificate από το Securities Institute της Μεγάλης Βρετανίας. Ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει εργαστεί στην Donaldson, Lufkin and Jenrette Inc. στη Βοστόνη καθώς και στην Credit Suisse First Boston Private Client Services στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος της Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σ.ΜΕ.Χ.Α.) και έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (Ε.Χ.Α.Ε.) από το 2007 έως το 2021.

ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ ΤΖΙΑΝΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Τζουζέππε Τζιάνο είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. και εκ των ιδρυτών της Euroxx ΑΧΕΠΕΥ. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία πλέον των 30 ετών στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς και στην επενδυτική τραπεζική. Έχει ηγηθεί σημαντικών συναλλαγών της χρηματιστηριακής αγοράς καθώς και πολλών επιχειρηματικών deals στην ελληνική αγορά με προσέλκυση μεγάλων Διεθνών Θεσμικών Επενδυτών. Αποτελεί έναν από τους δημιουργούς της επιτυχημένης αγοράς εισηγμένων ομολόγων του Ελληνικού χρηματιστηρίου. Τα τελευταία χρόνια έχει επίσης δώσει έμφαση στις υπηρεσίες που αφορούν τις συναλλαγές κόκκινων δανείων (NPLs), συμμετέχοντας σε σημαντικό αριθμό αυτών. Έχει προσφέρει υπηρεσίες χρηματιστηριακές, συμβουλευτικές και εταιρικής αναδιάταξης σε μεγάλο αριθμό ελληνικών εταιρειών. Έχει ενεργό ρόλο στην χρηματοοικονομική άλλα και λειτουργική αναδιάταξη των μη συστημικών τραπεζών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Shipping, Trade & Finance από το πανεπιστήμιου City University Business School του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Τζουζέππε έχει μητρικές γλώσσες τα Ελληνικά και Ιταλικά, ενώ μιλά απταίστως Αγγλικά και Τουρκικά.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεννήθηκα το 1962 στην Αθήνα. Αφού πήρα το πτυχίο μου BSc in Accounting and Finance από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος (Deree College) συνέχισα τις σπουδές μου στο City University Business School (Bayes Business School) όπου πήρα το πτυχίο μου MSc in Shipping, Trade & Finance. Στην συνέχεια εργάστηκα στην Barclays Bank στο dealing room για την αγορά συναλλάγματος και την διατραπεζική αγορά. Συνέχισα την σταδιοδρομία μου στην ναυτιλιακή εταιρία Tsakos Shipping & Trading όπου εργάστηκα στο τμήμα ναυλώσεων της εταιρίας ασχολούμενος κυρίως με τα πετρελαιοφόρα πλοία.

Το 1990 ίδρυσα την εταιρία ΒΕΤΑ Σύμβουλοι επενδύσεων η οποία το 1995 μετεξελίχθηκε στην ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ της οποίας είμαι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και βασικός μέτοχος έως σήμερα. Επίσης τα τελευταία έξη χρόνια είμαι Γενικός Γραμματέας του ΣΜΕΧΑ ενώ έχω διατελέσει και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών..

ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΠΟΛΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

Από τον Μάϊο του 2015 έως και σήμερα, ο κ. Παύλος Δεπόλας εκτελεί χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» της οποίας είναι και βασικός της μέτοχος.

Στην εταιρεία εργάζεται από το 1996 και έχει διατελέσει Διευθυντής Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Επίσης είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών (ΠΔΑ) και Παραγώγων (ΠΔΠ) από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γνώστης της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και, μέλος του Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ από το 2018.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑΣ

ΜΕΛΟΣ

Ο Γεώργιος Γαλλίκας κατεχει την θεση του Head of Equities Desk στην ATTICA BANK.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του διατέλεσε ανώτατο διοικητικό στέλεχος σε χρηματοοικονομικο οργανισμο καθώς και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων σε εταιρίες των Ομίλων των προαναφερόμενων εταιρειών.

Είναι μέλος του ΔΣ του ΣΜΕΧΑ από τον Ιανουάριο του 2020, μέλος Τροποποίησης Κανονισμού ΕΛΚΑΤ, πιστοποιημένος επενδυτικός σύμβουλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Στέλεχος επαγγελματίας του κλάδου, με 25+ χρόνια εμπειρίας σε μια ποικιλία μεγάλων χρηματιστηριακών εταιρειών. Κατέχει εκτελεστικές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στο Merit από το 2011 και μετά. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών και μέλος της επιτροπής αποζημιώσεων του Εγγυητικού Ταμείου.

Δραστηριοποιώντας και στον ναυτιλιακό κλάδο, ο κ. Βλαχόπουλος είναι αδειούχος ναυτιλιακός πράκτορας για περισσότερα από 23 χρόνια.

Είναι κάτοχος πτυχίου B.A. στη Χρηματοοικονομική Οικονομική στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι, MSc στα Χρηματοοικονομικά στο BCU (Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ) και επαγγελματικό προσόν ως Επενδυτικός Σύμβουλος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Έλαβε όλες τις χρηματιστηριακές πιστοποιήσεις από Ελλάδα (Δ,Γ,Β,Α) , Ευρώπη, ΗΠΑ (Series 7, Series 3 κλπ).
Εργάστηκε ως οικονομικός-επενδυτικός σύμβουλος, μεγάλος παραγωγός και βοηθός Αντιπροέδρου στην διεθνή επενδυτική τράπεζα Merrill Lynch.
Διετέλεσε τρεις φορές αιρετός Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ, μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, της ΕΧΑΕ, του Συνδέσμου Ανώνυμων Εταιρειών, του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Παραγώγων, του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφαλείας Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Ειδικός Γραμματέας του Συνδέσμου Πτυχιούχων ΑΣΟΕΕ.
Βουλευτής με τη ΝΔ το 2014 στην Α’ Αθήνας.
Προσεκλήθη ως τεχνοκράτης να είναι ομιλητής σε οικονομικές επιτροπές της Βουλής.
Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ.
Συνεργάστηκε με διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Κατείχε την θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποιήσεως (ΕΛΟΤ).
Εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα και ως ορκωτός ελεγκτής στην διεθνή ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία Arthur Andersen και συνεργάσθηκε με την Booz- Allen.
Διευθυντής εξαγωγών σε ελληνικές βιομηχανίες.
Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και απέκτησε μεταπτυχιακό στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η κυρία Αχλαδιανάκη Ελευθερία είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του London Metropolitan University με διάκριση υποτρόφου. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους με την διάκριση αριστείας στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Χρηματοοικονομικά (ΜΒΑ) από το NTU-UK και την Διεθνή Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων από το LMU-UK. Είναι ανώτερο διευθυντικό στέλεχος με πολυδιάστατη πορεία σταδιοδρομίας που συνδυάζει την εμπειρία σε ρόλους υψηλού επιπέδου Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου οργανισμών και εταιρειών στην Επενδυτική Τραπεζική και στις Κεφαλαιαγορές. Κατέχει τις Πιστοποιήσεις της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς (Πιστοποιημένη Σύμβουλος Επενδυτικών Υπηρεσιών B1-B) και είναι Μέλος της Ομάδας Εργασίας AML του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η κυρία Αχλαδιανάκη είναι συνεργάτης της EET από το 2007, στους τομείς της τραπεζικής και κανονιστικής συμμόρφωσης, της εταιρικής διακυβέρνησης, της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των επενδυτικών προϊόντων και των ασφαλιστικών προϊόντων που σχετίζονται με επενδύσεις, συνδυάζοντας την εκτενή εμπειρία της σε τομείς που αφορούν το Κανονιστικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς.

Έχει εργαστεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών – EXAE (Investor Relations Department) και σε Πιστωτικά Ιδρύματα σε τομείς επενδυτικής τραπεζικής (Asset Management, Private Banking, Investment Banking). Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά.