Τα κυριότερα σημεία του Κώδικα

Αρθρο του κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Πρόεδρου της NUNTIUS ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΑΕΠΕΥ & Μέλους Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ στην εφημερίδα Real News στις 4/8/2013