Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται για τρία χρόνια από τα μέλη του.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη το Φεβρουάριο 2008, έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ, NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΑΡΙΚΑΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΝΟΣ , SOLIDUS ΑΧΕΠΕΥ
ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΡΑΞ ΑΧΕΠΕΥ
ΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ, ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ
ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΧΕΠΕΥ
MΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΑΡΡΗ, ΣΑΡΡΗΣ ΑΧΕΠΕΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ κ. Σοφία Ζαφειροπούλου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κατέχει σύμφωνα με το νόμο τη θέση μέλους του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού.