Τι ζητά η χρηματιστηριακή αγορά

Προτάσεις από τον Πρόεδρο του  ΣΜΕΧΑ κ. Αλέξανδρο Μωραϊτάκη στον ΜΕΤΟΧΟ 16/1/2009

 

 Προτάσεις γενικότερης πολιτικής:

 • Να ληφθούν μέτρα που στόχο θα έχουν την ουσιαστική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
 • Να ιδιωτικοποιηθούν οι ζημιογόνες επιχειρήσεις του Δημοσίου.
 • Να προχωρήσουν όλα τα υπουργεία σε εκπόνηση νέων προϋπολογισμών από μηδενική βάση, με εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης στόχων, ανάλογα με τους πόρους (Zero Base Βudgeting και Management by Objectives).
 • Να συζητούνται όλα τα νομοσχέδια με τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς και με τα επιμελητήρια, τα οποία ως σύμβουλοι της κυβέρνησης θα πρέπει να υποβάλλουν πάντοτε προτάσεις.
 • Να ακούει η κυβέρνηση τα επιχειρήματα φορέων που διακρίνονται από υπευθυνότητα, που διαθέτουν πιστοποιημένη τεχνογνωσία και ξεχωρίζουν για την ελληνικότητά τους (ένας από αυτούς τους φορείς που συγκεντρώνει και τα τρία κριτήρια είναι και ο ΣΜΕΧΑ).
 • Αξιοκρατία στην επιλογή προσώπων, διαφάνεια στις προμήθειες του Δημοσίου, διανομή της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης με αξιοκρατικά κριτήρια, αποφυγή άσκοπων διαφημιστικών εξόδων, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη καμπάνια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
 • Να υπάρξει αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας των ταμείων.
 • Αλλαγή πολιτικής διαχείρισης δημόσιου χρέους, έτσι ώστε να επιτευχθούν καλύτεροι όροι για το δημόσιο, ανεξαρτησία έναντι των ξένων δανειστών με τη συμμετοχή και Ελλήνων επενδυτών και διαφάνεια με τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στην πλατφόρμα του ΧΑ
 • Να σταματήσουν επιτέλους τα οκταετή «δώρα» (ασφαλιστικά, φορολογικά, κλπ) προς τράπεζες και ισχυρούς ομίλους.
 • Να υλοποιηθεί πρακτικά σε όλους τους τομείς η απαγόρευση σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Να μειωθεί στο μισό, ή τουλάχιστον στα δύο τρίτα, ο αριθμός των βουλευτών και να βελτιωθεί το οικονομικό τους επίπεδο και οι συνθήκες εργασίας τους.
 • Να χωριστεί εκλογικά η Ελλάδα σε μικρές μονοεδρικές περιφέρειες.
 • Όπως γίνεται στην Κύπρο, στις ΗΠΑ και σε πολλές περιοχές στη Γαλλία, οι υπουργοί σε καμιά περίπτωση να μην είναι βουλευτές, για να μην εμπλέκεται η εκτελεστική με τη νομοθετική λειτουργία και ο υπουργός να έχει αποκλειστικό στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των πολιτών, διαθέτοντας το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει, το χρόνο του.
 • Οι ανεξάρτητες αρχές να είναι πράγματι ανεξάρτητες, να διορίζονται υπερκομματικά, σε κυκλικό χρόνο και από διαφορετικούς φορείς/πρόσωπα.
 • Τα «τρικέφαλα τέρατα» όπως είχε πει ο κ. Αλογοσκούφης στη Βουλή κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου για την κεφαλαιαγορά, δηλαδή οι αρχές που νομοθετούν, εκδίδουν διοικητικές αποφάσεις, κατηγορούν και δικάζουν, πρέπει να περιοριστούν.

 

Προτάσεις που αφορούν στη χρηματιστηριακή αγορά:

 • Να ληφθούν μέτρα, έτσι ώστε να υιοθετηθεί ο στόχος προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο. Ο συγκεκριμένος στόχος είχε ανακοινωθεί τόσο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή το 2005 όσο και από τον προηγούμενο υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη. Και έκτοτε φαίνεται να έχει ξεχαστεί.
 • Να ανακληθεί το φορολογικό νομοσχέδιο του περασμένου Σεπτεμβρίου και ιδιαίτερα η επιβολή φόρου υπεραξίας στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και η επιπρόσθετη κατά 10% φορολόγηση των μερισμάτων.
 • Να υπάρξουν οι ίδιοι «κανόνες παιχνιδιού» για όλους και όχι να πριμοδοτούνται οι τράπεζες έναντι των υπολοίπων.
 • Να αναλάβει η Ελλάδα πρωτοβουλίες βελτίωσης της ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς.
 • Να ξαναγραφούν όλοι οι νόμοι και οι διοικητικές αποφάσεις που αφορούν πιστωτικά ιδρύματα σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα μπορεί να έχει λόγο, γιατί πιστοποιημένοι Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό, διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία.
 • Να μην αποκλείονται οι ελληνικές ΑΧΕΠΕΥ από μετοχοποιήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες του δημοσίου.
 • Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ θα πρέπει να υπάρξει εκπροσώπηση του ΣΜΕΧΑ και να αποβληθούν μέλη του ΔΣ που έχουν σύγκρουση συμφερόντων.
 • Να υπάρξει ενιαία, ή τουλάχιστον, συντονισμένη εποπτεία τραπεζών, ΑΧΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ και ασφαλιστικών εταιρειών.
 • Να απαγορευθούν, ή τουλάχιστον να ελεγχθούν αυστηρότατα από τις Εποπτικές Αρχές και την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι ενδοομιλικές συναλλαγές.
 • Διάδοση του θεσμού της Κεφαλαιαγοράς από την ΕΧΑΕ στους Έλληνες, που τόσο καιρό αποφεύγεται, όπως και η διάθεση ομολόγων για να μη θιγεί η ρευστότητα των τραπεζών, που κατά ένα σημαντικό μέρος χρησιμοποιείται για την επέκτασή τους στην ΝΑ Ευρώπη.