Τι προσδοκά η αγορά από τον κ. Παπαθανασίου

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News στις 18/1/2009

 

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ όλα τα υπουργεία και οι ΔΕΚΟ σε εκπόνηση νέων προϋπολογισμών από μηδενική βάση, με εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης στόχων, ανάλογα με τους πόρους (zero base budgeting και management by objective) σε όους τους βαθμούς ευθύνης.

 

Να ληφθούν μέτρα που στόχο θα έχουν την ουσιαστική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την προώθηση της Ελλάδας σε διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Να ακούει η κυβέρνηση τα επιχείρηματα φορέων που διακρίνονται από υπευθυνότητα, που διαθέτουν πιστοποιημένη τεχνογνωσία και ξεχωρίζουν για την ελληνικότητα τους (ένας από αυτούς τους φορείς που συγκεντρώνει και τα τρία κριτήρια είναι ο ΣΜΕΧΑ).

 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ δείγματα του νέου υπουργού ήταν θετικά. Αλλαγή πολιτικής διαχείρισης δημοσίου χρέους, έτσι ώστε να επιτευχθούν καλύτεροι όροι για το Δημόσιο, ανεξαρτησία έναντι των ξένων δανειστών με την συμμετοχή και Ελλήνων επενδυτών και διαφάνεια με την διαπραγμάτευση των ομολόγων σε μικρές μονάδες διαπραγμάτευσης στην πλατφόρμα του Χ.Α.. Να υπάρξει αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας των ταμείων.

 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ στην επιλογή προσώπων, διαφάνεια στις προμήθειες του Δημοσίου, διανομή της κρατικής δαπάνης με αξιοκρατικά κριτήρια, αποφυγή άσκοπων διαφημιστικών εξόδων, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη καμπάνια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

 

Να ιδιωτικοποιηθούν οι ζημιογόνες επιχειρήσεις του Δημοσίου.

Να υλοποιηθεί η είσπραξη των απαιτητών εσόδων του Δημόσιου.

Να υλοποιηθεί πρακτικά σε όλους τους τομείς η απαγόρευση σύγκρουσης συμφερόντων.    

Να σταματήσουν επιτέλους  τα οκταετή «δώρα» (ασφαλιστικά, φορολογικά, κ.τ.λ.) προς τράπεζες και ισχυρούς ομίλους σε βάρος του Δημοσίου, στο όνομα δήθεν ωφελειών που ξεγελούν τους βουλευτές.

Να ανακληθεί το φορολογικό νομοσχέδιο του περασμένου Αύγουστου, μεταξύ των οποίων η σε βάρος του Δημοσίου, στο όνομα δήθεν ωφελειών ή (σε βάρος Ελλήνων μικροεπενδυτών) επιβολή φόρου υπεραξίας στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και η επιπρόσθετη κατά 10% φορολόγηση των μερισμάτων, ενδεχομένων με τη συνέχιση του φόρου συναλλαγών.

Να υπάρξει ενιαία ή, τουλάχιστον, συντονισμένη εποπτεία Τραπεζών, ΑΧΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ και ασφαλιστικών εταιρειών.

Να μην αποκλείονται οι ελληνικές ΑΧΕΠΕΥ από μετοχοποιήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες του Δημοσίου.