Το προφίλ του νέου Προέδρου

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News 2/10/2011.

 


Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, που οι πολίτες στενάζουν λόγω των φορολογικών μέτρων της κυβέρνησης, χρειάζεται η διαφάνεια να είναι αδιαπραγμάτευτη. Χρειάζεται όλοι να εφαρμόζουν τους κανόνες που διέπουν τη χώρα και κάθε κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας ξεχωριστά και οι παραβάτες να τιμωρούνται παραδειγματικά. Λόγω της παραίτησης του εκλεκτού κ. Γαβριηλίδη από την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμο να γίνει διαβούλευση μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και όλων των φορέων της κεφαλαιαγοράς, ώστε ο νέος Πρόεδρος που θα επιλεγεί να έχει τα κριτήρια της καταλληλότητας για την θέση. Να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και να πραγματοποιεί ελέγχους σε όλες τις πράξεις που γίνονται καθημερινά στο χρηματιστήριο.

Σημειώνεται ότι παρόμοια διαβούλευση με φορείς της αγοράς γίνεται στην Γαλλία καθώς και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την άποψή μου πρέπει μεταξύ άλλων:

1. να είναι ανεξάρτητος,

2. να είναι βαθύς γνώστης του αντικειμένου,

3. να έχει όραμα και γνώσεις σχετικές με την αναπτυξιακή δυνατότητα του

χώρου της κεφαλαιαγοράς,

4. να έχει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες,

5. να αντιλαμβάνεται και να υποστηρίζει αρμοδίως με πειστικά επιχειρήματα στα Ευρωπαϊκά Όργανα, την διαφορετική δομή της μικρής Ελληνικής αγοράς έναντι των αναπτυγμένων αγορών της Ευρώπης και την αποφυγή υιοθέτησης πολυτελών διαδικασιών εκτός ελληνικής

πραγματικότητας,

6. να επιβάλλει την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στους ισχυρούς Τραπεζικούς ομίλους,

7. εάν είναι δυνατόν να προέρχεται από τα στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Πιστεύω επίσης πως πρέπει α) να θεσμοθετηθεί Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στην ΕΚ κατά τα πρότυπα της ΕΛΑΣ, β) τα 3 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που για λόγους οικονομίας μπορεί να γίνουν 2, να διορίζονται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και γ) να υπάρχει ξεχωριστή Επιτροπή Επιβολής Ποινών μετά από ακρόαση των κατηγορουμένων επί της τελικής κατηγορίας που δεν γίνεται τώρα, δ) να αντιπροσωπεύονται στο Δ.Σ. όλοι οι φορείς της αγοράς ΣΜΕΧΑ, ΕΕΤ, ΕΘΕ, ΕΝΕΙΣΕΤ, ΣΕΔ.

Επί πλέον μετά την αποχώρηση του εκάστοτε προέδρου και αντιπροέδρων θα πρέπει να μην μπορούν να εργαστούν για 12 μήνες σε εποπτευόμενη εταιρεία.

Οφείλουμε να προστατεύσουμε το θεσμό της κεφαλαιαγοράς, ειδικά σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Να θωρακίσουμε και να προστατεύσουμε το κύρος της καθώς και τους συμμετέχοντες με συνεχή παρακολούθηση και επιβολή του νόμου σε όσους τον παραβαίνουν. Υπάρχουν κατάλληλα στελέχη και ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να επιλέξει τον καλύτερο.