Το πρόβλημα δεν είναι οι μισθοί, αλλά η κατασπατάληση σε όλες τις λειτουργίες του Δημοσίου

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 27/12/2009