Χάνετε από τους φόρους, κερδίζετε από τις τραπεζικές μετοχές

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News, 14/6//2009

 

 

Τα στοιχεία πρώτου τριμήνου της Τράπεζας της Ελλάδος αποκαλύπτουν ότι οι τράπεζες παρότι έλαβαν δεκάδες δισεκατομμύρια ενισχύσεων σταμάτησαν μια μακρά πορεία επέκτασης των πιστώσεων στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αφού το υπόλοιπο μειώθηκε κατά 7,7 δις € και τοποθέτησαν τεράστια ποσά, αυξημένα κατά 11 δις € ή σε ποσοστό 46%, στην ασφάλεια των κρατικών χρεογράφων, με αποδόσεις έως 5%, ενώ δανείζονται από την ΕΚΤ με 1% με εγγυήσεις ομόλογα που τους έδωσε το Δημόσιο ή/και αγόρασαν.

Με τις τιμές των μετοχών να έχουν διπλασιασθεί σε λίγους μήνες, λόγω αυτών των spreads, όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο επιπλέον ζημιώθηκε το Δημόσιο που δεν έλαβε από τις τράπεζες τα εύλογα δικαιώματα προαίρεσης (options) όπως έπρεπε και προτείναμε, τότε.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έκανε σοβαρά λάθη, προφανώς από έλλειψη τεχνογνωσίας λειτουργίας “treasury”. «Επιδότησε» σε βάρος του και συνεχίζει να επιδοτεί την κερδοφορία των τραπεζών. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζουμε ότι ο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου επαινέθηκε, που μίλησε για 8 δις υποχρεώσεις τραπεζών που μεταφέρθηκαν στο ΙΚΑ. Αδικαιολόγητα το Υπουργείο δανείσθηκε τεράστια ποσά το πρώτο τρίμηνο με υψηλά επιτόκια-ρεκόρ, που σήμερα έχουν πέσει σημαντικά. Τα κέρδη εξαμήνου των τραπεζών είναι όσα προέβλεπαν για 12 μήνες. Η αγορά μετοχών τραπεζών αποτελεί καλή για επενδυτές πρόταση και αντιστάθμιση των επιπλέον φόρων λόγω των εν λόγω «επιδοτήσεων».

Αν εναλλακτικά ή αθροιστικά μεταξύ άλλων το Δημόσιο (1) διατηρούσε τον έλεγχο μιας μεγάλης τράπεζας (π.χ. της Εθνικής που στις 9/3/2009 η συνολική αξία στο Χρηματιστήριο ήταν 4,44 δις € ενώ το ζεστό χρήμα του πακέτου των 28 δις ήταν 5 δις), (2) αν ελάμβανε ισότιμα αμφοτεροβαρή ανταλλάγματα, (3) αν ασκούσε με τεχνογνωσία δημιουργική χρηματοοικονομική διαχείριση, ή/και (4) αν διαπραγματευόταν με την ΕΚΤ ή με την Ε.Ε. (ή με τις τράπεζες) απ’ ευθείας καλύτερο δανεισμό αφού η ΕΚΤ θεωρεί με 1% επαρκή την εξασφάλιση τα ομόλογά του τότε η κερδοσκοπία δεν θα έβρισκε εύκολα γόνιμο έδαφος και δεν θα υπήρχε ανάγκη για νέους φόρους. Αν η αγορά ομολόγων λειτουργούσε με διαφάνεια και έδινε δυνατότητες σε κάθε επενδυτή να αγοράσει πρωτογενώς  ή /και δευτερογενώς κρατικούς τίτλους, θα περιορίζονταν οι δυνατότητες κερδοσκοπίας, προς όφελος του Δημοσίου.

Αν το υπουργείο Οικονομικών έχει πράγματι τη διάθεση να ανοίξει το κεφάλαιο «αγορά κρατικών τίτλων» προς όφελος του Δημοσίου, ο ΣΜΕΧΑ με ανεξάρτητη τεχνογνωσία έχει καταθέσει χρήσιμες προτάσεις διαφάνειας και υποστήριξης του Δημοσίου συμφέροντος.