Χρήσιμες πληροφορίες και εύστοχες προβλέψεις

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News,  8/11/2009


 

Εκτός από χρήσιμες πληροφορίες οι αναγνώστες αυτής της στήλης που εισάκουσαν τις απόψεις μας, έστω και αν δεν τους το είχαμε προτείνει όπως είναι προφανές, είχαν κερδοφόρα αποτελέσματα στις χρηματιστηριακές τους επενδύσεις. Συγκεκριμένα, κατά χρονολογική σειρά:

 

  • Στο άρθρο με τίτλο «Χάνετε από τους φόρους κερδίζετε από τις τραπεζικές μετοχές», που δημοσιεύτηκε στις 14/6/09, μεταξύ άλλων γράφαμε: «Η αγορά μετοχών τραπεζών αποτελεί καλή για επενδυτές πρόταση και αντιστάθμιση των επιπλέων φόρων λόγω των εν λόγω ‘επιδοτήσεων’». Οι τιμές των τραπεζικών τίτλων ΕΤΕ, ALPHA, EUROBANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ όπως διαμορφώθηκαν στις 15/6/09 ήταν €18.94, €9.25, €8.52 και €8 αντίστοιχα. Σε διάστημα 4 ½ μηνών μέχρι 30/10/09, η απόδοση για την μετοχή της ΕΤΕ είναι 32.20% (ή 96.6% σε ετήσια βάση), για την μετοχή της ALPHA 44.65% (133.95% σε ετήσια βάση), για την μετοχή της EUROBANK 28.99% (ή 86.97% σε ετήσια βάση) και για την μετοχή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ 47.63% (ή 142.8% σε ετήσια βάση).

 

  • Στο άρθρο με τίτλο «Βγείτε κερδισμένοι από τις διακυμάνσεις των μετοχών» που δημοσιεύτηκε στις 12/7/09 δίνουμε τέσσερα σενάρια για την μετοχή της ΕΤΕ. Για παράδειγμα, η τιμή κλεισίματος της ΕΤΕ στις 8/7 είναι €16.90 και στις 21/9/09 €21.92 ευρώ. Στις 8/7 το premium του δικαιώματος αγοράς (Call Option) του Σεπτεμβρίου 2009 με strike price τα €18.5 ευρώ είναι €1.09 ευρώ. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, ο επενδυτής είναι ωφελημένος κατά €6.11 (21.92+1.09-16.90) ή 36.15% για 2 ½ μήνες ή 216.92% σε ετήσια βάση.

 

  • Στο άρθρο με τίτλο «Και στην κρίση οι μέτοχοι τραπεζών κερδίζουν» που δημοσιεύτηκε στις 26/7/09 μεταξύ άλλων γράφαμε «Οι αναγνώστες της στήλης ας αγοράσουν τουλάχιστον μετοχές τραπεζών για να αντισταθμίσουν μέρος των φόρων που πληρώνουν». Οι τιμές των τραπεζικών τίτλων ΕΤΕ, ALPHA, EUROBANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ όπως διαμορφώθηκαν στις 26/7/09 ήταν €20.20, €10.08.25, €8.97 και €8.50 αντίστοιχα. Σε διάστημα 4 ½ μηνών μέχρι 30/10/09, η απόδοση για την μετοχή της ΕΤΕ είναι 25.20% (ή 75.59% σε ετήσια βάση), για την μετοχή της ALPHA 31.85% (95.53% σε ετήσια βάση), για την μετοχή της EUROBANK 21.52% (ή 64.5% σε ετήσια βάση) και για την μετοχή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ 39.41% (ή 118.23% σε ετήσια βάση).

 

Εξυπακούεται ότι οι αποδόσεις του παρελθόντος α) δεν αποτελούν εγγύηση για τις μελλοντικές αποδόσεις, β) οι προτάσεις και τα σχόλια μας δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή/και για πώληση μετοχών/παραγώγων. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται υπό τις προϋποθέσεις των τεστ συμβατότητας και καταλληλότητας.