Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Κοινή Απόφαση ΤτΕ και ΕΚ 5/505/3.4.2009 “Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών” (ΦΕΚ 1168/Β/16.6.2009)