Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 12/7/2013: ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ – ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο ΣΜΕΧΑ εν όψει της συζήτησης και ψήφισης στη βουλή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, επισημαίνει την πλήρη αντίθεση του με τις προτεινόμενες διατάξεις για την εφαρμογή νέων φόρων στο ελληνικό χρηματιστήριο. 

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο,αυξάνεται ο συντελεστής φόρου συναλλαγών για πωλήσεις τίτλων στο ΧΑ, από 0,2% σε 0,35%. Ταυτόχρονα παραμένει σε ισχύ η διάταξη για την επιβολή φόρου υπεραξίας επί των μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ.

Όπως είναι γνωστό, ο φόρος υπεραξίας αποτέλεσε νόμο του κράτους από το 2007, χωρίς μέχρι σήμερα να εφαρμοσθεί λόγω των πολλών και ποικίλων τεχνικών προβλημάτων που δημιουργούσε η διαδικασία υπολογισμού και είσπραξης του. Έτσι, εξακολουθούσε να υφίσταται μέχρι και σήμερα ο φόρος συναλλαγών, ο οποίος πλέον έχει υιοθετεί ως ‘φιλοσοφία’ και δρομολογηθεί η εφαρμογή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το διάστημα απο τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι και σήμερα, το σύνολο των φορέων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο, ΣΜΕΧΑ, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών), ανέλαβαν πρωτοβουλία να διερευνήσουν αν και πως εφαρμόζεται ο φόρος υπεραξίας στις άλλες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Η μελέτη αυτή ανατέθηκε στην Ernst & Young και ο στόχος ήταν με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, να διαμορφωθεί απο τους φορείς της αγοράς κοινή θέση προς το αρμόδιο Υπουργείο όσον αφορά την ‘φορολογική πολιτική’ στην ελληνική κεφαλαιαγορά, έτσι ώστε να διασφαλίζονται :

  • Εφαρμόσιμο φορολογικό καθεστώς που να μη δημιουργεί περιθώρια αβεβαιότητας για την φορολογική αντιμετώπιση σε ξένους και έλληνες επενδυτές
  • Αναπτυξιακή φορολογική πολιτική με συγκεκριμένη κατεύθυνση όπως υιοθετείται και στις άλλες Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές
  • Εξασφάλιση περισσότερων εσόδων για το κράτος με την μικρότερη επιβάρυνση στη λειτουργία της αγοράς.

Με βάση τα συγκεκριμένα ευρήματα της έρευνας και τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη φορολογική πολιτική για τις κεφαλαιαγορές, διαμορφώθηκε και στάλθηκε στο Υπουργείο πρόταση που περιλάμβανε την κατάργηση του φόρου υπεραξίας με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού επί του φόρου συναλλαγών.

Η πρόταση αυτή είχε και συγκεκριμένη επιχειρηματολογία για τα οφέλη που θα είχε τόσο στην λειτουργία της αγοράς, όσο και στα προσδοκώμενα έσοδα του κράτους. Η πρόταση αυτή συνοδευόταν και απο την αναλυτική καταγραφή της προαναφερόμενης έρευνας που διενήργησε η E&Y.

Δυστυχώς, η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου επέλεξε απο το σύνολο της πρότασης μας, μόνο το ένα σκέλος της, ήτοι την αύξηση του φόρου συναλλαγών, επιλογή που κατά την εκτίμηση τους θα αποφέρει επιπλέον έσοδα στο κράτος.

Δεν θέλησαν όμως να λάβουν υπόψη ότι η πρόταση που κατατέθηκε από το σύνολο των φορέων της αγοράς, περιλαμβάνει και άλλες πτυχές, που όλες μαζί αν εφαρμοσθούν, θα μπορέσουν να φέρουν τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα που προαναφέραμε.

Προφανώς, η αποσπασματική επιλογή κάποιων εκ των προτάσεων, δεν έχει καμία σχέση με την κοινή πρόταση των φορέων της αγοράς, ούτε πρόκειται να επιφέρει τα ποσοτικά αποτελέσματα που αναλυτικά περιλαμβάνονταν στην κοινή πρόταση.

Ζητούμε απο το Υπουργείο να τοποθετηθεί στο σύνολο της πρότασης μας, να εξετάσει τα οφέλη που όλοι οι φορείς εκτιμούν ότι θα έχει και να την υιοθετήσει στο σύνολο της.

Οποιαδήποτε άλλη επιλεκτική επιλογή απο το σύνολο της πρότασης μας, θα επιφέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα και το ΧΑ δεν θα μπορέσει να αποτελέσει το βασικό εργαλείο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Για να δείτε την παρουσίαση της Ernst & Young πατήστε εδώ