Ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερος του 20%

Δήλωση Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 30/1/2011.