Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 20/7/2010

Ο ΣΜΕΧΑ ζητεί με επιστολή του από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου όπως μια από τις εταιρίες συμβούλων που θα επιλεγεί προς το συμφέρον του Δημοσίου θα πρέπει να είναι μια κοινοπραξία ανεξάρτητων χρηματιστηριακών εταιριών-μελών του ΣΜΕΧΑ.

 

Οι εταιρίες αυτές, μεταξύ άλλων :

  • (1) έχουν Έλληνες μετόχους, Έλληνες εργαζομένους και πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα,
  • (2) έχουν πλήρως πιστοποιημένα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αυστηρές εξετάσεις στελέχη, αναλυτές αγορών, αναλυτές τραπεζικών ιδρυμάτων, συμβούλους επενδύσεων,
  • (3) δεν έχουν συγκρούσεις συμφερόντων διότι δεν έχουν σχέση με τα συμφέροντα ελληνικών ή/και ξένων τραπεζών,
  • (4) θα εκφράσουν ανεξάρτητη γνώμη υπέρ των συμφερόντων του Δημοσίου,
  • (5) θα μπορούν με την ανάθεση αυτή να επιβεβαιώσουν την τεχνογνωσία τους σε αυτά τα θέματα και σε άλλες χώρες με αποτέλεσμα την εισροή συναλλάγματος,
  • (6) έχουν λάβει με αυστηρές προϋποθέσεις την σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχουν τεχνογνωσία, διενεργούν συναλλαγές με ξένους θεσμικούς επενδυτές, προσφέρουν αναγνωρισμένες αξιόπιστες αναλύσεις σε ξένους και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές, γνωρίζουν άριστα την λειτουργία του Ελληνικού και Διεθνούς τραπεζικού συστήματος και έχουν διδάξει με επιτυχία στη πράξη τους κατά καιρούς «ξένους» συμβούλους των Κυβερνήσεων.

Ο ΣΜΕΧΑ είναι στη διάθεση του Υπουργού να υποβάλει πλήρη φάκελο υποψηφιότητας της κοινοπραξίας εταιριών μελών του ΣΜΕΧΑ.

Ενισχυτικό αυτής της πρότασης είναι και το γεγονός ότι όπως έχει αναφερθεί στον τύπο πολλές φορές στο παρελθόν οι ξένοι σύμβουλοι είτε απέτυχαν, είτε είχαν συγκρούσεις συμφερόντων, είτε πήραν χρήματα χωρίς να προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες όπως στην περίπτωση ΕΤΒΑ, ΟΑ, κ.τ.λ.