Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 21/9/2010

Σε σχέση με σημερινή δήλωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ κου Μίχαλου στην εκπομπή Πρώτη Γραμμή της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ ότι δηλαδή οι χρηματιστηριακές εταιρείες μαζί με τις τράπεζες θα εξαιρεθούν από την περαίωση λόγω του γεγονότος ότι συντάσσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 

 

1)Ο κύκλος εργασιών(τζίρος) των ελληνικών χρηματιστηριακών ανωνύμων εταιρειών(ΑΕΠΕΥ) δεν επηρεάζεται από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και υπολογίζεται με τα ισχύοντα στην ελληνική φορολογική νομοθεσία.

2)Οι ελληνικές Χρηματιστηριακές Εταιρείες συντάσσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις βάση των οποίων φορολογούνται σύμφωνα με τα ελληνικά φορολογικά πρότυπα. Τα στοιχεία λοιπόν βάση των οποίων θα υπολογιστεί τα ποσό που θα πρέπει να καταβάλλουν στο δημόσιο προκειμένου να περαιώσουν υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως υπολογίζονται και για το σύνολο των Ανωνύμων Εταιρειών.

3)Την επιβολή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων επέβαλλε στις χρηματιστηριακές εταιρείες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να υπολογίζονται με αυτά η περιουσιακή τους κατάσταση και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στοιχεία άσχετα με την φορολογία τους.

4)Οι ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες(ΑΕΠΕΥ) ανήκουν στον ευρύτερο κλάδο της παροχής υπηρεσιών διαμεσολαβούν δηλαδή με πελάτες τους και εισπράττουν προμήθειες και αμοιβές από αυτούς και ο υπολογισμός των εσόδων τους -με βάση τον οποίο γίνεται η περαίωση- δεν διαφέρει από αυτόν των υπολοίπων εταιρειών παροχής υπηρεσιών.

5)Οι ελληνικές τράπεζες έχουν έσοδα πολύ μεγαλύτερα από τα όρια που συζητούνται ότι θα τεθούν προκειμένου να μπορεί μια επιχείρηση να ενταχθεί στην περαίωση (15-20 εκ ευρώ) άρα το εάν θα εξαιρεθούν ή όχι ως κλάδος δεν έχει καμία σημασία. Επίσης εξαιρούνται από την περαίωση σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα λεχθέντα ως εισηγμένες εταιρείες.

6) Οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούν να μπουν στην ίδια κατηγορία οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείας είναι αναρίθμητοι και θα ήταν κωμικό να τις αντιμετώπιζε μια φορολογική διάταξη τύπου περαίωσης με τα ίδια κριτήρια.

 

Καθώς οι εταιρίες μέλη του ΣΜΕΧΑ είναι μέλη του ΕΒΕΑ και στηρίζουν την δράση του θεωρούμε ότι ο κος πρόεδρος του ΕΒΕΑ έχει πέσει θύμα λανθασμένης πληροφόρησης.