Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 22/3/2012: Τεχνητός Αποκλεισμός Μελών ΣΜΕΧΑ από Πρόσκληση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Μεγάλη έκπληξη και πολλά αναπάντητα ερωτηματικά  δημιουργεί  η προχθεσινή απόφαση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), με την οποία καλούνται ελληνικές και ξένες ΑΧΕΠΕΥ να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές για την εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών του ΤΑΙΠΕΔ.

 

 

Συγκεκριμένα, το ΤΑΙΠΕΔ ως κάτοχος μετοχών εισηγμένων εταιριών (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΠΑΠ,  ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ)  τις οποίες απέκτησε από το ελληνικό δημόσιο και πρόκειται να μεταβιβάσει, στα πλαίσια των ιδιωτικοποιήσεων, στους νέους επενδυτές  που θα προκύψουν από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, δημοσιοποίησε Πρόσκληση ενδιαφέροντος και υποβολής οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση των χρηματιστηριακών εντολών μεταβίβασης του πακέτου των μετοχών που κατέχει στους νέους επενδυτές.

 

Δυστυχώς όμως , η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ επέλεξε με έμμεσο και απροκάλυπτο τρόπο να εξαιρέσει από τη διαδικασία υποβολής προσφορών, την πλειοψηφία των ελληνικών χρηματιστηριακών εταιριών, ιδιωτικών συμφερόντων.

 

Ο τρόπος που επιλέχθηκε  για τη ‘δικαιολόγηση’ του σχεδιαζόμενου αποκλεισμού του συνόλου σχεδόν των μελών του ΣΜΕΧΑ, είναι η πλήρωση προϋποθέσεων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών που περιγράφεται στην Πρόσκληση.

 

Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 2 της Πρόσκλησης, το αντικείμενο εργασιών για την υποβολή προσφορών είναι η χρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών από τον πωλητή (ΤΑΙΠΕΔ) στο νέο αγοραστή. Η μεταβίβαση αυτή εκτελείται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το θεσμικό χρηματιστηριακό πλαίσιο, από ΑΧΕΠΕΥ μέλη του ΧΑ.

 

Οι προϋποθέσεις που ετέθησαν από το ΤΑΙΠΕΔ για να είναι δυνατή η υποβολή οικονομικής προσφοράς από χρηματιστηριακή εταιρία, είναι παντελώς άσχετες με το καθ’ αυτό αντικείμενο της χρηματιστηριακής πράξης. Αναρωτιόμαστε αν οι προϋποθέσεις ύπαρξης ή μη τμήματος ανάλυσης, ή το μερίδιο αγοράς στο ΧΑ, δύναται να αποτελέσουν κριτήρια επιλογής ή απόρριψης χρηματιστηριακής εταιρίας για την εκτέλεση των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

 

Θα περιμέναμε ότι ένας δημόσιος φορέας όπως είναι το ΤΑΙΠΕΔ θα διασφάλιζε με διάφανη τρόπο και με γνώμονα τα συμφέροντα των Ελλήνων φορολογουμένων, την ισότιμη συμμετοχή όλων των χρηματιστηριακών εταιριών, θέτοντας ως αποκλειστικό κριτήριο επιλογής την πλέον οικονομικότερη προσφορά και όχι αν η υποψήφια εταιρία διαθέτει πχ. τμήμα ανάλυσης, όπου καμία σημασία δεν έχει για την εκτέλεση της πράξης μεταβίβασης των μετοχών.

 

Αν βέβαια, ο στόχος της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ είναι  ο αποκλεισμός της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελληνικών χρηματιστηριακών εταιριών, έτσι ώστε η ‘πίττα’ να μοιρασθεί μεταξύ λίγων εταιριών, πολλές εξ αυτών με έδρα την αλλοδαπή,  με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, η ύπαρξη τέτοιων προϋποθέσεων εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτούς.

 

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που είναι ο αρμόδιος εποπτικός φορέας για την αδειοδότηση μιας χρηματιστηριακής εταιρίας για τη εκτέλεση εντολών πελατών της στο ΧΑ.

 

Είναι αυτονόητο ότι όλες οι  χρηματιστηριακές εταιρίες διαθέτουν τα κριτήρια που θέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  για την εκτέλεση εντολών πελατών τους, όπως την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια, εσωτερική οργάνωση και λειτουργία και επιπροσθέτως πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

Είναι απορίας άξιον πως μια εταιρία και μάλιστα συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, υποκαθιστά πλήρως τα κριτήρια και προϋποθέσεις που θέτει ο αρμόδιος εποπτικός φορέας για την αδειοδότηση των χρηματιστηριακών εταιριών, με  προϋποθέσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την εκτέλεση εντολών.

 

Ως ΣΜΕΧΑ καλούμε τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ αλλά και την αρμόδιο υπουργό, να επανεξετάσει τους όρους της πρόσκλησης  και να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ισότιμη μεταχείριση όλων των ΑΧΕΠΕΥ, μικρών και μεγάλων, στη διαδικασία μεταβίβασης των πακέτων μετοχών. Οι προϋποθέσεις που θα τεθούν θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι χρηματιστηριακές συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν με το ελάχιστο κόστος για το ελληνικό δημόσιο.

 

Θεωρούμε ότι ‘φωτογραφικές’ προϋποθέσεις με σκοπό τεχνητούς αποκλεισμούς, ανήκουν πλέον στο παρελθόν και τέτοιες πρακτικές έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα από την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα,  που αγωνίζεται και πρεσβεύει  ένα νέο, διάφανο και ίσων ευκαιριών επιχειρηματικό περιβάλλον.