Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 24/8/2010

Την περασμένη Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τo έγγραφο της για το πρόγραμμα σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας. Για πρώτη φορά, πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι και όλοι οι  Έλληνες πολίτες το πλαίσιο της γνωστής διαδικασίας επιλογής συμβούλων για το ρόλο του Δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα της χώρας και την αποτίμηση των κρατικών τραπεζών.

Από το έγγραφο της ΕΕ αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλές διαδικασίες.  Μία διαδικασία επιλογής τριών επενδυτικών τραπεζών για την εκπόνηση μελέτης περί των στρατηγικών επιλογών του Δημοσίου στον τραπεζικό κλάδο. Από την άλλη, ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησε να προβεί το Δημόσιο με την βοήθεια εξωτερικών συνεργατών σε μελέτες επιμέλειας ως πιθανός πωλητής της ΑΤΕ και των άλλων κρατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εκθέσεις αυτές – μία για κάθε κρατικό πιστωτικό ίδρυμα – θα πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

 

Η πώληση των συμμετοχών του Δημοσίου θα πρέπει να λάβει χώρα  μέσω ενός ανοικτού και διαφανούς διαγωνισμού άνευ διακρίσεων σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού.

Το έγγραφο της ΕΕ αποδεικνύει – πέραν πάσης αμφιβολίας – ότι οι διαδικασίες πωλήσεων κρατικών μετοχών υπόκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού όπως ο ΣΜΕΧΑ έχει υπερασπισθεί στις περυσινές καταγγελίες του προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δικαιώνεται έτσι και η καταγγελία του ΣΜΕΧΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την παράνομη μεταβίβαση του ελέγχου του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom.

Επιβεβαιώνεται επίσης πλήρως το βάσιμο της  καταγγελίας του ΣΜΕΧΑ ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την έλλειψη ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας επιλογής συμβούλων για την αποτίμηση των κρατικών τραπεζικών συμμετοχών. 

Βάσει των νέων επιβεβαιωτικών στοιχείων, ο ΣΜΕΧΑ ζήτησε ξανά την άμεση παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκειμένου να επιτραπεί στις μόνες Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον – δηλαδή, στην κοινοπραξία των μελών του ΣΜΕΧΑ –  να συμμετάσχουν στην αποτίμηση των κρατικών τραπεζικών συμμετοχών.  O ΣΜΕΧΑ θα ενημερώσει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη διαδικασίας επιλογής συμβούλων και τον μέχρι τώρα αποκλεισμό των Ελλήνων υποψηφίων.