Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 25/6/2010

O ΣΜΕΧΑ χαιρετίζει τις δηλώσεις του προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και προέδρου της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλειου Ράπανου που έγιναν με την ευκαιρία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ένωσης. Ο κ. Ράπανος ζήτησε από το κράτος τη διασφάλιση όρων ίσης μεταχείρισης με τους άλλους φορείς της οικονομίας και κανόνων υγιούς συναλλακτικής συμπεριφοράς.

 

 

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Ράπανος ανέφερε: «Ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής και ξέρουμε ότι η υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας έχει δημιουργήσει προβλήματα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι τράπεζες αντιλαμβάνονται τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους πριν από τον καθένα και από μόνες τους πήραν και παίρνουν μέτρα για να τους βοηθήσουν. Εκείνο όμως που πρέπει να γίνει κατανοητό, από όλους και την Πολιτεία, είναι ότι στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων δεν πρέπει να υποσκάπτουμε τη συναλλακτική ηθική και τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Γι’ αυτό και το μόνο αίτημα μας προς το κράτος είναι η διασφάλιση όρων ίσης μεταχείρισης με τους άλλους φορείς της οικονομίας και κανόνων υγιούς συναλλακτικής συμπεριφοράς».

Το αίτημα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για διασφάλιση όρων ίσης μεταχείρισης αποτελεί αίτημα ετών του ΣΜΕΧΑ. Καλούμε λοιπόν την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να συνδράμει από τη θέση της για τη διασφάλιση όρων ίσης μεταχείρισης σε όλους τους τομείς που άπτονται και των δραστηριοτήτων των τραπεζών. Καλούμε τους τραπεζίτες σε κοινή δράση ώστε να ληφθούν από την Κυβέρνηση αποφάσεις χωρίς άλλη καθυστέρηση, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Αίτημα του ΣΜΕΧΑ όλα τα προηγούμενα έτη ήταν το θέμα της μείωσης του ελάχιστου ύψους κεφαλαίων των ΑΕΔΑΚ  όπως στην Ε.Ε. ώστε να σταματήσει η φυγή ελληνικών κεφαλαίων προς το εξωτερικό και να γίνουν επενδύσεις στη χώρα. Έχουμε προτείνει την μείωση των κεφαλαίων που απαιτούνται στις 300.000 ευρώ από 9 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.

Επιπλέον θα πρέπει για όρους ίσης μεταχείρισης να διευρυνθεί η δευτερογενής αγορά κρατικών τίτλων μέσω της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχουν άδεια για αγορές και πωλήσεις σε ομόλογα αλλά είναι αποκλεισμένες και δεν έχουν πρόσβαση ούτε στην ΗΔΑΤ. Το ίδιο το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει όλη την τεχνογνωσία και την υποδομή να φιλοξενήσει στην πλατφόρμα του ελληνικά ομόλογα. Πρέπει λοιπόν να γίνει διεύρυνση της δευτερογενούς αγοράς μέσω του ΧΑ έστω και με μικρές υποδιαιρέσεις των 10.000 ευρώ, στην οποία θα μετέχουν όλες οι εταιρείες μέλη του ΧΑ. Πιστεύουμε ακράδαντα πως θα συμβάλει και στη μείωση του κόστους δανεισμού του δημοσίου.

Τέλος, πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ επόπτη και εποπτευόμενου. Ο ΣΜΕΧΑ με δικαιολογία τη σύγκρουση συμφερόντων έχει αποκλειστεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην οποία παραμένει τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και το ΧΑ, που είναι ταυτόχρονα επόπτης και εποπτευόμενος.

Ο ΣΜΕΧΑ με μοναδικό σκοπό το συμφέρον του τόπου, των πολλών και όχι των λίγων, έχει ήδη καταθέσει στους αρμόδιους υπουργούς προτάσεις για την τόνωση των επενδύσεων, των περιορισμό της ύφεσης και την αντιμετώπιση θεμάτων που δεν προάγουν την ίση μεταχείριση. Είμαστε στη διάθεση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών προκειμένου να ξεπεραστούν αγκυλώσεις του παρελθόντος και να μετατραπεί η κρίση σε ευκαιρία.